Spausdinti
, programos
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš programų lėšų gali būti perkamos jau ne tik paslaugos, bet ir prekės.

Birželio 12 d. Kalbos komisijos posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-2 patikslintas Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (lyginamąjį variantą žr. Nutarimai, Projektai, čia).

Patvirtinti pakeitimai nurodo, kad iš programos lėšų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perkamos ne tik paslaugos (terminų ir kt. žodynų rengimas, kalbotyros sričių tyrimai, kalbos duomenų bazių kūrimas, valstybinės kalbos mokymo kursai ir kt.), bet ir prekės (pvz., lituanistiniai leidiniai viešosioms bibliotekoms).

Pakeitimų projektą Kalbos komisijai teikė Programų skyrius.