Spausdinti
, programos
Nuo šiol lėšos kalbos programų priemonių vykdytojams galės būti pervestos ne tik pirmąjį, bet ir antrąjį ketvirčio mėnesį.

Birželio 12 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisija protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 priėmė Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo (patvirtinto 2007 m. liepos 3 d.) pakeitimus. Patikslintas 23-iasis aprašo punktas (įrašai pusjuodžiu šriftu):

 23. Lėšos vykdytojams pervedamos kiekvieno ketvirčio pirmąjį arba antrąjį mėnesį pagal Kalbos komisijos pirmininko patvirtintą sąmatą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).

Lėšos kalbos programų priemonių vykdytojams gali būti pervedamos ne tik pirmąjį, bet ir antrąjį ketvirčio mėnesį. Antrąjį ketvirčio mėnesį lėšos dažniausiai pervedamos einamųjų metų pradžioje. Sutartis dėl priemonės vykdymo gali būti sudaryta trečiąjį ketvirčio mėnesį ir lėšos numatytos einamąjį ketvirtį. Tokiu atveju lėšos vykdytojui pervedamos pagal patvirtintą sąmatą. Sutartyje dėl įvairių priežasčių gali būti numatyta ir kitokia lėšų pervedimo tvarka, pavyzdžiui, susitarta, kad lėšos pervedamos trečiąjį ketvirčio mėnesį.

Šio aprašo projektą Kalbos komisijai teikė Programų skyrius.