Spausdinti
Pirmą kartą būtų reglamentuota lietuvių kalbos terminijos sistemiško kaupimo, kūrimo, norminimo ir standartizavimo tvarka.

2003 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotas Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo projektas. Jo teikėjas – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos idėją kurti valstybinį terminų banką pasiūlė įgyvendinti įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1576 buvo sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo projektui parengti:
Vytenis Povilas Andriukaitis, darbo grupės vadovas (Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas),
Irena Smetonienė (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė),
Loreta Raulinaitytė (Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja),
Aušra Bodin (Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamento Teisės aktų sisteminimo skyriaus vedėja),
Justinas Žilinskas (Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės vyresnysis patarėjas),
Kęstutis Kaminskas (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjas),
Regina Narutienė (Lietuvos Respublikos Seimo Dokumentų skyriaus vyresnioji specialistė),
Kristina Kačkuvienė (Vertėjų grupės prie Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio vertėja),
Jūratė Drevinskienė (Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro direktoriaus pavaduotoja),
Živilė Liekytė (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktorė), Valentina Karazinienė (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statistikos plėtojimo skyriaus klasifikacijų poskyrio vedėja),
Nijolė Dudlauskienė (Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos I standartizacijos skyriaus vedėja),
Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas),
Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos instituto l. e. p. direktorė).

Terminų banko įstatymo tikslas – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo projektas (Nr. IXP-2969) skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėje (žr. čia).

Parengė Audra Ivanauskienė