Spausdinti
Kalbos komisija kreipia aukštųjų mokyklų dėmesį į būsimųjų specialistų (ne filologų) kalbos poreikius ir siūlo organizuoti naujovišką specialybės kalbos kursą.

Pakomisė pataisė Specialybės kalbos programą pagal 2003 m. birželio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje išsakytas pastabas (žr. priedą). Posėdyje nutarta, kad specialybės kalbos kursas turi būti dėstomas ne anksčiau kaip 4–6 semestrą, už jį turi būti teikiami ne mažiau kaip 3 kreditai. Programa yra orientacinė – universitetuose ji turėtų būti derinama su konkrečiomis studijų programomis.

Programos rengėjų grupę sudarė: I. Smetonienė (komisijos pirmininkė), G. Akelaitis (LTU), A. Kaulakienė (VGTU), N. Linkevičienė (VU), A. Malakauskas (ŠU), L. Murinienė (VPU), A. Smetona (VU).

Parengė Aistė Pangonytė