Spausdinti
        Kalbos komisija yra įsteigusi apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą. Praėjusiais metais apdovanoti geriausi mokslinių leidinių redaktoriai, šiais metais apdovanojimai paskirti už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.
 
                             Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas)
 
      Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai bus įteikti:
  • prof. habil. dr. Viliui Palenskiui, doc. dr. Vytautui Valiukėnui, dr. Valerijonui Žalkauskui ir prof. habil. dr. Pranui Juozui Žilinskui – už lietuviškos tiksliųjų mokslų terminijos kūrimą, terminų žodynų rengimą;
  • Ritai Trakymienei – už žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ (Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 1–5 t., 2006–2014 m.) koncepcijos ir metodikos sukūrimą ir visų tomų redagavimą;
  • Augenijai Julei Kasparevičienei – už lietuvių kalbos puoselėjamąją veiklą Šakių rajono savivaldybėje.
     Laureatai bus pagerbti vasario 19 d. 15 val. Mokslų akademijos salėje Kalbos komisijos kartu su  Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos akademinių leidyklų asociacija organizuojamame renginyje.
__________________
      Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto mokslininkai prof. habil. dr. Vilius Palenskis, doc. dr. Vytautas Valiukėnas, dr. Valerijonas Žalkauskas ir prof. habil. dr. Pranas Juozas Žilinskas yra parengę terminų žodynų, publikacijų terminijos klausimais, sukūrę ir į vartoseną įdiegę nemažai lietuviškų mokslo terminų. Svarbiausi darbai:
  • Vytauto Valiukėno, Prano Juozo Žilinsko „Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“ (Vilnius, 2006);
  • Viliaus Palenskio, Vytauto Valiukėno, Valerijono Žalkausko ir Prano Juozo Žilinsko „Fizikos terminų žodynas“ (Vilnius, 2007);
  • Viliaus Palenskio, Vytauto Valiukėno, Prano Juozo Žilinsko ir kt. „Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas“ (Vilnius, 2014);
  • Valerijono Žalkausko, Viliaus Palenskio, Vytauto Valiukėno ir kt. internetinis „Didysis anglų ir lietuvių kalbų politechnikos žodynas“ (2014).
      Rita Trakymienė daugelį metų Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre (anksčiau – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidykla) buvo atsakinga už nelietuviškų tikrinių vardų perteikimą lietuviškose enciklopedijose, tarp jų „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“. Kartu su kolegomis yra parengusi leidinį „Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“. R. Trakymienė parengė penkiatomio žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ („Europa“, 2006; „Amerika“, 2008; „Afrika, Antarktida. Australija. Okeanija“, 2010; „Azija“, I d., 2012, „Azija“, II d. 2014) koncepciją ir metodiką, buvo jo atsakomoji redaktorė. Ji yra Kalbos komisijos ekspertė, svetimvardžių rašybos klausimais konsultuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijas.
      Augenija Julė Kasparevičienė, ilgametė Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, daug pastangų skiria lietuvių kalbos, taip pat ir zanavykų šnektos puoselėjimui. Ji yra pagrindinė rajone kasmet jau keturis dešimtmečius rengiamų Kalbos dienų ir kitų panašių švenčių organizatorė, viena iš tritomio „Zanavykų šnektos žodyno“ idėjos ir parengimo iniciatorių. 2013 m. išleido savo mamos Kunigundos Gudiškytės-Vaidelienės vaizdingų posakių rinkinuką „Močiutės Kunigundos žodynėlis“, parašė vieną iš 2015 m. išleistos knygos „Esam zanavykai“ skyrių.