Spausdinti
Gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Niilas Jääskinenas paskelbė išvadą Runevič-Vardyn byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad generalinio advokato išvada yra siūlymas Teisingumo Teismui, kaip reikėtų spręsti bylą, tačiau teismas gali priimti ir kitokį sprendimą.

 

     Gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Niilas Jääskinenas paskelbė išvadą Runevič-Vardyn byloje.

     Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, nagrinėdamas lenkų tautybės Lietuvos pilietės Malgožatos Runevič-Vardyn prašymą gimimo ir santuokos liudijimuose pakeisti vardą ir abi pavardes, t. y. įrašyti lenkiškais rašmenimis – Małgorzata Runiewicz-Wardyn, nutarė kreiptis į ES Teisingumo Teismą, kad pastarasis išaiškintų, ar vardų ir pavardžių rašymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

     Generalinio advokato nuomone, Malgožatos Runevič vardo ir mergautinės pavardės rašymas lietuviškais rašmenimis gimimo liudijime nesietinas su Europos Bendrijos steigimo sutarties (dabar − Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo) 12 straipsniu, todėl negali būti vertinamas kaip asmens diskriminacija tautiniu pagrindu. Tačiau sutarties 18 straipsnio 1 dalis (joje numatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje) turi būti aiškinama kaip draudžianti valstybei narei civilinės būklės aktų įrašuose kitos valstybės narės piliečio vardą ar pavardę arba jos piliečio, sudariusio santuoką su kitos valstybės narės piliečiu, pasirinktą sutuoktinio pavardę rašyti tik nacionalinės kalbos rašmenimis, t. y. nagrinėjamu atveju pareiškėjos pasirinkta sutuoktinio pavardė turėtų būti rašoma Wardyn.

     Atkreiptinas dėmesys, kad generalinio advokato išvada yra siūlymas Teisingumo Teismui, kaip reikėtų spręsti bylą, tačiau teismas gali priimti ir kitokį sprendimą.

     Generalinio advokato išvadą byloje Runevič-Vardyn, C-391/09, galima rasti Teisingumo Teismo svetainėje: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
 

Parengė Jūratė Palionytė