Spausdinti
, kalbos politika
Švietimo ir ugdymo studijų krypčių aprašo projekte greta gebėjimo bendrauti taisyklinga lietuvių kalba (žodine ir rašytine forma) Kalbos komisijos pasiūlė nurodyti ir gebėjimą taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį ir dalyko terminiją...

     Kalbos komisija Studijų kokybės vertinimo centrui pateikė pastabų dėl rengiamų studijų krypčių aprašuose nustatomo gebėjimo vartoti valstybinę kalbą.

     Kalbos komisija, įgyvendindama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatyme nustatytą uždavinį rūpintis kalbos būkle švietimo įstaigose, taip pat remdamasi Švietimo įstatymo 49 straipsnio 2 dalies nuostata, kad mokytojas privalo suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, prašo atkreipti ypatingą aprašų rengėjų dėmesį į būsimiems pedagogams numatomus lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus. Švietimo ir ugdymo studijų krypčių aprašo projekte greta gebėjimo bendrauti taisyklinga lietuvių kalba (žodine ir rašytine forma) pasiūlyta nurodyti gebėjimą taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį ir dalyko terminiją.

     Į etnologijos ir folkloristikos, paveldo, psichologijos, regiono kultūros, istorijos studijų krypčių aprašus įtrauktini gebėjimo bendrauti žodžiu ir raštu taisyklinga lietuvių kalba ir profesinės srities terminijos išmanymo reikalavimai.