Spausdinti
Šio žurnalo tomo temos – tai kalbinės diskusijos, žodynų redagavimas, leksikos gryninimas ir kt.

Archivum Lithuanicum 5, 2003
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003.

Šio žurnalo penktojo tomo temos – tai kalbinės diskusijos, žodynų redagavimas, leksikos gryninimas, raidžių vartojimas, kalbos kilmė, archyvų duomenys, vertimų ir metraščių šaltiniai, kultūros veikėjų ryšiai, naujos datos, knygos, konferencijos. Žurnalo skaitytojus turėtų sudominti skelbiama informacija apie Antaną Baranauską, Joną Basanavičių, Joną Bylaukį, Joną Bretkūną, Dominiką Cezarijų Chodzką, Simoną Daukantą, Kristijoną Donelaitį, Albertą Goštautą, Kazimierą Jaunių, Philippą Melanchtoną, Kristijoną Gotlybą Milkų, Petrą Gotlybą Milkų, Michaelį Mörliną, Gotfrydą Ostermejerį, Jokūbą Perkūną, Kasparą Peucerį, Martyną Liudviką Rėzą, Pilypą Ruigį, Mykolą Sapūną, Joną Šulcą, Motiejų Valančių, Petroklą Velverį.

Šiam žurnalo tomui spausdinti dalį lėšų skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė