Spausdinti

2013 m. gegužės 9 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija papildė ir patikslino keletą svetimvardžių sąrašų. Valstybių pavadinimų sąraše ilgasis pavadinimas Eritrėja pakeistas į Eritrėjos Valstybė. Iš Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašo išbraukta Palestina ir su pastaba įrašyta į Valstybių pavadinimų sąrašą. Į Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą įrašyti du pavadinimai – Jeruzalė ir Ramala...

2013 m. gegužės 9 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija priėmė keletą nutarimų, susijusių su Palestinos ir Eritrėjos pavadinimais.

Nutarimu Nr. N-4 (140) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ į Valstybių pavadinimų sąrašą įrašytas pavadinimas Palestina ir paaiškinimas, kodėl tarptautinio standarto ISO 3166 „Šalių pavadinimų kodai“ ir Jungtinių Tautų terminyno UNTERM pavyzdžiu neteikiamas ilgasis pavadinimas Palestinos Valstybė. Europos Sąjungoje nuo 2013 m. vasario 25 d. rekomenduojama vartoti pavadinimą Palestina, tačiau galutinio sprendimo teisė paliekama valstybei narei. Lietuvos Respublika nėra užmezgusi diplomatinių santykių su Palestina, todėl Kalbos komisijai pastabą nutarimui padėjo suformuluoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Nutarime teikiamas paaiškinimas: „Valstybės statuso klausimas sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos proceso derybose.“

Nutarimu Nr. N-6 (142) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ pakeitimo“ iš Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašo išbraukti pavadinimai Palestina, Okupuotoji Palestinos Teritorija.

Atitinkamai taisomi Valstybių gyventojų ir Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų sąrašai: pavadinimas palestinietis, -ė išbrauktas iš rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“ ir įrašytas į protokolinį nutarimą „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“

Nutarimu Nr. N-5 (141) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ į Valstybių sostinių pavadinimų sąrašą įrašytos Palestinos sostinės – Jeruzalė ir Ramala. (Sąraše iš anksčiau teikiami du Izraelio sostinių pavadinimai Jeruzalė ir Tel Avivas; pavadinimas Jeruzalė teikiamas su pastaba, kad, kaip sostinės, jos statusas tarptautiniu mastu nėra apibrėžtas.)

Be to, Valstybių pavadinimų nutarime pakeistas ilgasis Eritrėjos pavadinimas – Eritrėjos Valstybė (vietoj Eritrėja), atitinkamai patikslinti kiti nutarimai (dėl sostinių ir valstybių gyventojų pavadinimų). 

Valstybių, valdų ir kraštų, sostinių, gyventojų pavadinimų sąrašus (jų aktualiąsias redakcijas) žr. svetainės skyriuje AKTUALIAUSIOS TEMOS / Svetimvardžiai.

 
Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo sk. vyr. specialistė