Spausdinti
, kompiuterija
Originalus lietuviškas kompiuterinis šriftas bus pavadintas Palemono vardu...


     Nuo XVI a. rašome lotyniškuoju šriftu, kilusiu iš vėlyvosios antikos rankraštinės tradicijos. Iki šiol dar apskritai nesame susikūrę būtent lietuvių kalbai pritaikyto šrifto, o kompiuterinėje aplinkoje jau įpratome „pjaustyti“ ir ne visai legaliai „montuoti“ svetimų šriftų raides.

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija ėmėsi iniciatyvos kilsterėti kompiuterinės lietuvių raštijos lygį ir subūrė darbo grupę originaliam lietuviškam kompiuteriniam šriftui sukurti. Grupei vadovauja doc. dr. V. Tumasonis, joje dirba M. Strockis, doc. dr. P. Skirmantas (visi trys iš Vilniaus universiteto), dr. O. Aleknavičienė, doc. dr. L. Grumadienė (abi iš Lietuvių kalbos instituto) ir prof. A. Gurskas (Dailės akademija). Šriftas bus platinamas nemokamai.

     Kuriamas šriftas pavadintas Palemono vardu. Taip šrifto kūrėjai susiejo lotyniškąja abėcėle paremtų naujų lietuviškų rašmenų kūrimą su legendinio Lietuvos kunigaikščių pirmtako istorija.

     Visos bendrinėje lietuvių kalboje vartojamos raidės turi savo standartizuotus ir visame pasaulyje atpažįstamus kodus. Tačiau senuosiuose lietuvių raštuose vartota ir dabar kalbotyros darbuose vartojama ir kitokių ženklų, iš viso apie 2500 (raidės su kirčio ir kitokiais diakritiniais ženklais, fonetinės transkripcijos simboliai ir pan.). Šitokios raidės neturi bendrų, standartizuotų kodų, specialiuosius rašmenis kiekviena mokslo įstaiga, leidykla yra užkodavusi savaip, todėl jie neatpažįstami kitose kompiuterinėse sistemose, jų neįmanoma sklandžiai ir patikimai perduoti internetu, apdorojant duomenų bankus sunku naudotis pasaulyje paplitusiomis programomis.

     Spalio 2 d. šrifto grupė su darbų eiga supažindino Kalbos komisijos narius. Šiuo metu jau suregistruota daugiau nei 2 000 senųjų raštų tyrėjams, baltistams, indoeuropeistams reikalingų specialiųjų ženklų. Pagal tarptautinę „Unicode“ ženklų sistemą jiems parenkami atitinkami kodai derinami su „Unicode“ organizacija.

Tuo pat metu kuriamas originalus dailios, harmoningos išvaizdos šriftas. Jame atsižvelgiama į raidžių junginių dažnumą lietuvių kalboje, todėl raidžių forma tinkamai priderinama prie mūsų kalbos, kad, pavyzdžiui, raidžių „nosinės“ ar „uodegėlės“ nesusilietų.     

     Palemonas atitiks ir akių higienos reikalavimus, todėl juo bus rekomenduojama spausdinti mokyklinius vadovėlius.

Doc. dr. Laima Grumadienė