Spausdinti
, leksika

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), atsižvelgdama į skolintos leksikos tvarkybos ypatumus, pakoregavo jos norminimo tvarką – nutarė skolintą leksiką norminti „Kalbos patarimų“ knygomis, protokoliniais nutarimais priimamomis rekomendacijomis ir atsisakyti skolinių dalies 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 patvirtintame Didžiųjų kalbos klaidų sąraše: 1.1 papunkčio „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 papunkčio „Nevartotinos naujosios svetimybės“.

    
        Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), atsižvelgdama į skolintos leksikos tvarkybos ypatumus, pakoregavo jos norminimo tvarką – nutarė skolintą leksiką norminti „Kalbos patarimų“ knygomis, protokoliniais nutarimais priimamomis rekomendacijomis ir atsisakyti skolinių dalies 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 patvirtintame Didžiųjų kalbos klaidų sąraše: 1.1 papunkčio „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 papunkčio „Nevartotinos naujosios svetimybės“.
     Atkreiptinas dėmesys, kad Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo žodžių vertinimas nepasikeitė, ir toliau jie vertinami kaip neteiktini bendrinėje kalboje. Šie žodžiai perkelti į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013). Daugelio Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo 1.1, 1.2 papunkčių žodžių (iš viso 206 svetimybės) atitikmenys jau prigiję viešojoje kalboje arba šie žodžiai aktualūs tik tam tikro stiliaus tekstuose, be to, sąrašo žodžiai nebeapėmė visos viešajai kalbai aktualios skolintos leksikos.
     Taigi nuo šiol skolintos leksikos normos bus teikiamos „Kalbos patarimų“ knygoje, kurioje patogiau pildyti ir tikslinti skolinių atitikmenis, grupuoti skolinius pagal aktualumą. Pagal galimybes ir poreikius „Kalbos patarimų“ knygas nutarta persvarstyti kas 5–8 metus. 2013 m. išleistoje knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ skolinių sąrašas padalintas į dvi dalis: Leksikos skolinių sąrašą (pagrindinį) ir Senųjų svetimybių sąrašą. Pagrindinį knygos sąrašą sudaro 1577 žodžiai (iš jų 892 įvertinti žyma svet. ntk., 114 – svet. vngt., 668 – žymomis ||, |; žymų reikšmių aiškinimą žr. Konsultacijų banko įraše „vertinimo laipsniai, ženklų reikšmės“), Senųjų svetimybių sąrašą sudaro 892 žodžiai.
        Visi knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ žodžiai teikiami Konsultacijų banke. (Žr. konsultacinius įrašus, turinčius žymas leksika ir neteiktina svetimybė.)

    
       Leksika, kitaip nei kiti kalbos lygmenys (morfologijos, sintaksės), yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, sparčiausiai atspindintis besikeičiančias ir naujas realijas. Bene labiausiai šiuos pokyčius parodo skolinta leksika. Kalbos vartotojų susidomėjimas skolintos leksikos dalykais pastaraisiais metais ypač išaugo. VLKK konsultacijų duomenys, vartosenos tyrimai rodo, kad skolintos leksikos klausimai sudaro daugiau nei pusę visų leksikos klausimų.
     Kalbos vartotojams rūpi įvairūs viešojoje kalboje paplitę leksikos skoliniai (tarptautiniai žodžiai, terminai, laisvųjų stilių žodžiai ir pan.) ir nauji tik pasirodę žodžiai – tokių aktualių žodžių yra daugiau nei tūkstantis. Kai kurie jų turi nusistovėjusius atitikmenis, kai kuriems atitikmenų vis dar ieškoma, kuriama, kai kurie skoliniai įgyja naujų reikšmių, taigi ši žodyno dalis nuolat tikslinama, koreguojama. 2013 m. knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ skolintos leksikos normos pateiktos įvertinus vartosenos polinkius ir poreikius.