Spausdinti
Kalbos komisijos 2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) pakeistos kelios Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo nuostatos.

 

        Kalbos komisijos 2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) pakeistos kelios Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo nuostatos (pakeitimo nutarimą žr. skyriuje „Nutarimai, Sąrašas“; paskutinę tvarkos aprašo redakciją – skyriaus „Nutarimai. Švietimo įstaigos“ atitinkamame poskyryje).
 
         Kalbos komisija, atsižvelgdama į tai, kad Švietimo ir mokslo ministerija pakeitė bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių vertinimo procedūrą, liepos 1 d. posėdyje nutarimu Nr. 3 (117) pakeitė kelis Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo punktus.
 
        Vadovėlių leidėjų ir teikėjų dėmesys atkreiptinas į tai, kad Kalbos komisija ir toliau vertins taisomų ir pildomų vadovėlių – kartą jau įvertintų vadovėlių pataisytų ir papildytų leidimų – kalbos taisyklingumą.