Spausdinti

„ES institucijų leidinių rengimo vadove“ siūloma vartoti pavadinimus Nyderlandų Karalystė, Nyderlandai, nyderlandiečiai, nyderlandų kalba (oficialioji valstybės kalba, viena iš ES), tačiau laisvesnėje vartosenoje ir toliau galimi tradiciniai pavadinimai Olandija ir olandai, olandų kalba.


     2013 m. gruodžio 2 d. VLKK Žodyno pakomisės posėdyje svarstytas Europos Sąjungos leidinių biuro klausimas dėl oficialiojoje vartosenoje nebetinkamų (nors lietuvių kalboje iš tradicijos vartojamų) pavadinimų Olandija, olandas, olandiškas, olandų kalba ir pan. (žr. 2013-12-03 pranešimą).

     Valstybių pavadinimų sąraše (patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“) greta oficialaus ilgojo pavadinimo Nyderlandų Karalystė buvo teikiami du trumpieji pavadinimai. Pakomisė pasiūlė Kalbos komisijai juos sukeisti vietomis ir pirma teikti oficialesnį Nyderlandai, pagrečiui – tradicinį Olandija. Pakeitimas priimtas Kalbos komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. N-13 (149), žr. aktualią redakciją skyriuje Svetimvardžiai. Valstybių ir jų sostinių pavadinimai.

     Valstybių gyventojų pavadinimų sąraše (patvirtintame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6) buvo teikiamas pavadinimas olándas, -ė (taip pat visada galimas sudėtinis pavadinimas – Nyderlandų gyventojas, -a arba Nyderlandų Karalystės gyventojas, -a). Pakomisė pasiūlė Kalbos komisijai teikti du pavadinimus – nyderlandietis, -ė ir olandas, -ė. Pakeitimas priimtas Kalbos komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. PN-16, žr. aktualią redakciją skyriuje Svetimvardžiai. Valstybių gyventojų pavadinimai.

     Nyderlandų Karalystės gyventojų pavadinimas nyderlandiečiai nėra naujas. Pagrečiui su tradiciškesniu pavadinimu olandai jis teiktas vadinamojoje bostoniškėje „Lietuvių enciklopedijoje“, teikiamas ir naujausioje „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (t. 16, p. 723).

     Kalbų pavadinimai Kalbos komisijoje yra svarstyti kitų institucijų teikimu. Dažniausiai vartotas pavadinimas olandų kalba. Tačiau greta tradicinio valstybės pavadinimo Olandijos pradėjus vartoti pavadinimą Nyderlandai jau keliolika metų kalbama ir apie tikslesnį kalbos pavadinimą. Tarptautiniame kalbų pavadinimų standarte ISO 369-1 šios kalbos dviraidis kodas nl, ISO 369-2 triraidis nld.

     Arvydas Tamošaitis straipsnyje „Olandija ar Nyderlandai, olandų ar nyderlandų kalba?“ (GK 1998 1 26–31) atkreipė dėmesį, kad vadinamosios olandų ir flamandų kalbos iš tiesų yra šiaurinis ir pietinis tos pačios nyderlandų kalbos dialektai, pasiūlė Nyderlanduose ir Flandrijoje vartojamą kalbą vadinti nyderlandų kalba.

     Vytauto Mažiulio knygoje „Pasaulio tautų kalbos“ (2001, p. 37–38) taip ir pavadinta – nyderlandų kalba, apibūdinta, kad ji šiuo metu turi du variantus, tai: 1) olandų kalba (apie 12 mln. žmonių – Olandijoje, kurioje dar yra apie 1 mln. fryzų) ir 2) jos tarmė – flamų (arba flamandų) kalba (apie 5,5 mln. žmonių Belgijoje, kurioje dar apie 5 mln. kalba prancūziškai).

     Naujausiame leidinyje Zofijos Babickienės ir Reginos Venckutės „Kalbos mokslo pagrindai“ (2013, p. 256–257) tarp germanų kalbų taip pat nurodoma: „nyderlandų kalba (olandų ir flamų, kitaip – flamandų)“, paaiškinta, jog „skiriami du naujosios nyderlandų kalbos variantai – šiaurinis (olandų kalba, vartojama Nyderlandų Karalystėje) ir pietinis (flamų, arba flamandų, kalba, vartojama Belgijos Karalystėje).“

     Taigi oficialiąją Nyderlandų valstybės kalbą, vieną iš ES kalbų, vadintume nyderlandų kalba. (Beje, tos šalies teritorijoje regioninės kalbos statusą turi fryzų kalba.)

     Tad „ES institucijų leidinių rengimo vadove“ siūloma vartoti pavadinimus Nyderlandų Karalystė, Nyderlandai, nyderlandiečiai, nyderlandų kalba (oficialioji valstybės kalba, viena iš ES), tačiau laisvesnėje vartosenoje ir toliau galimi tradiciniai pavadinimai Olandija ir olandai, olandų kalba.

     Valstybių pavadinimų ir Valstybių gyventojų sąrašų pakeitimus Kalbos komisija priėmė atsižvelgdama į pakomisės siūlymus, tarptautinio standarto ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ teikinius, Užsienio reikalų ministerijos pritarimą.

Parengė Aistė Pangonytė

(„Gimtoji kalba“, 2014, nr. 1, p. 31–32.)