Spausdinti
, skyryba

      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido prof. Albino Drukteinio parengtą knygą „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“. Šis leidinys ir 2019 m. lapkričio 7 d. Kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ sudaro vientisą dabartinių skyrybos taisyklių rinkinį. Glaustos nutarimo taisyklės leidinyje papildytos įvairesniais raiškos variantais, pateikiama kelių skyrybos taisyklių derinimo atvejų. Ieškant skyrybos paaiškinimo ar norint dėl jos apsispręsti, geriausia naudotis abiem šaltiniais.


     Leidinyje daug dėmesio skiriama informacijai, padedančiai suprasti taisyklę, paaiškinančiai jos variantus vartosenoje, apsaugančiai nuo būdingesnių taikymo klaidų, stengiamasi pateikti kuo daugiau variantų rinkimosi patarimų. Prie taisyklių pateikti iliustraciniai pavyzdžiai – visiškai nauji. Ankstesniuose skyrybos leidiniuose taisyklės dažniau buvo iliustruojamos pavyzdžiais iš grožinės literatūros. Didžioji dalis šio leidinio pavyzdžių surinkti iš kito pobūdžio tekstų – publicistinių, mokslinių, administracinių. Taip siekiama, kad taisyklės būtų naudingos įvairesnių tekstų kūrėjams ir redaktoriams.
      Leidinys parengtas kaip dalis Kalbos komisijos inicijuoto projekto „Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas“ (vad. Albinas Drukteinis), finansuotas iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos programos lėšų. Leidinys svarstytas ir aptartas Kalbos komisijos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės, Kalbos komisija jam pritarė 2020 m. vasario 10 d. posėdyje.

 

     Kalbos komisijos nutarimu patvirtintos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės ir knyga „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ svetainės skyriuje „Skyryba“ (AKTUALIAUSIOS TEMOS).