Spausdinti
2007 m. birželio 22 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T3-11 „Dėl vardo suteikimo Vilniaus r. Lavoriškių vidurinei mokyklai“.

2007 m. birželio 22 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T3-11 „Dėl vardo suteikimo Vilniaus r. Lavoriškių vidurinei mokyklai“.

Savivaldybės taryba, nepaisydama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijų, buvo nusprendusi mokyklai suteikti tokios formos pavadinimą – Vilniaus r. Lavoriškių Emilii Plater vidurinė mokykla. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Kalbos komisijos prašymu Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje iš pradžių kreipėsi į savivaldybės tarybą dėl sprendimo pakeitimo, o jo nesulaukęs apskundė jį Apygardos administraciniam teismui tuo pagrindu, kad sprendimas pažeidžia Valstybinės kalbos įstatymą ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus.

Švietimo įstaigų pavadinimų sudarymą ir rašymą reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 55 patvirtintos „Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklės“ (Žin., 1996, Nr. 60-1433; Žin.,1999, Nr. 14-382). Pagal šių taisyklių 8 punktą ugdymo įstaigos gali būti pavadintos krašto istorijai ir kultūrai nusipelniusių žmonių vardais (pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė), tačiau pavadinimas Vilniaus r. Lavoriškių Emilii Plater vidurinė mokykla, kuriuo Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2007-02-09 sprendimu Nr. T3-11 pakeitė Vilniaus r. Lavoriškių vidurinės mokyklos pavadinimą, netaisyklingas, netinkamas ir neregistruotinas dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia – dėl lietuvių kalbos gramatikos požiūriu negalimos asmenvardžio formos Emilii. Antra – dėl lietuvių kalbos vardyno požiūriu netinkamos pavardės rašybos ir formos: lietuvių vardyne aiškiai paplitusi pavardė Pliateris (žr. „Lietuvių pavardžių žodynas. T. 2“, Vilnius, 1989, p. 475) > Pliaterytė. Trečia – bendrai Lietuvos ir Lenkijos istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenų vardų ir pavardžių vartotinos tradiciškai lietuvių kalboje nusistovėjusios formos, šiuo atveju – Emilija Pliaterytė.

Taigi taisyklingas ir tinkamas mokyklos pavadinimas valstybine lietuvių kalba turėtų būti Vilniaus r. Lavoriškių Emilijos Pliaterytės vidurinė mokykla. Tačiau lygiai kaip lietuviškame pavadinime vartotina tradicinė lietuviška asmenvardžio forma, taip pat ir lenkiškame pavadinimo variante gali būti vartojama tradiciškai lenkų kalboje nusistovėjusi asmenvardžio forma.

Aistė Pangonytė

Pastaba. Teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dar gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos atstovo Audriaus Bulnio teigimu, kol savivaldybė nepriims naujo sprendimo, mokykla vadinsis senuoju pavadinimu Vilniaus rajono Lavoriškių vidurinė mokykla, žr. interviu TV3 žinioms delfi.lt naujienos pabaigoje čia.