Spausdinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo valstybės mokslinių tyrimų įstaigas, o valstybiniams universitetams rekomendavo teikti terminų straipsnius į Lietuvos Respublikos terminų banką pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis.

2008 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 537 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 67-2530). Šiuo nutarimu valstybės mokslinių tyrimų įstaigos įgaliojamos, o valstybiniams universitetams rekomenduojama teikti terminų straipsnius į Lietuvos Respublikos terminų banką pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis. Mokslinių tyrimų įstaigose bus sudarytos terminijos komisijos. Tokios komisijos jau veikia valstybės institucijose (ministerijose, Vyriausybės įstaigose, Seimui atskaitingose institucijose) ir Terminų banke kaupia savo prižiūrimų sričių teisės aktų terminiją.

Šiuo metu Terminų banke skelbiama apie 90 tūkst. terminų straipsnių, iš jų apie 4 tūkst. aprobuotų, apie 85 tūkst. teiktinų (daugiausia tai įvairių sričių terminų žodynų duomenys), apie 1 tūkst. neteiktinų terminų straipsnių.

 

Parengė Audra Ivanauskienė