Spausdinti
, terminologija

Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo dešimtmečio sukakties proga paskelbtame Alvydo Umbraso straipsnyje apžvelgiama Terminų banko koncepcija, teisinė bazė, nagrinėjama jo sandara, turinys, užklausų statistika ir kt.

Prieš 10 metų pirmą kartą lietuvių terminologijos istorijoje terminų tvarkyba buvo reglamentuota įstatymu – 2013 m. gale minėjome Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo dešimtmetį. Remiantis šiuo įstatymu kuriamas Lietuvos Respublikos terminų bankas suinteresuotai visuomenei dabar yra jau gana gerai žinomas terminų šaltinis. Juo naudojasi Lietuvos teisės aktų rengėjai, vertėjai, redaktoriai ir kiti asmenys, kuriems rūpi terminija ar dėl jos kyla klausimų. Straipsnyje (žr. priedą) apžvelgiama Terminų banko koncepcija, teisinė bazė, nagrinėjama jo sandara, turinys, užklausų statistika ir kt. Daugiausia dėmesio skiriama aprobuotiems terminams.

Alvydas Umbrasas. Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo – Terminologija. Nr. 20, 2013, p. 96–122.