Spausdinti
, vietovardžiai
Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137) papildė Lietuvos vietovardžių sąrašą: įteisino etninių sričių pavadinimus ir nustatė norminį arčiausiai jūros esančio ežerėlio pavadinimą Plocis (vietoj suvokietinto Plazė).

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137) papildė Lietuvos vietovardžių sąrašą: įteisino etninių sričių norminius pavadinimus – Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija – ir jų šalutinius variantus – Aukštaičiai, Dzūkai, Sūduva, Žemaičiai. Atkreiptinas dėmesys, kad vietovardis Sūduva pirmiausia istorinės srities, sūduvių (jotvingių genties) gyventos teritorijos, pavadinimas, nors gali būti vartojamas ir kaip Suvalkijos sinonimas (plačiau žr. Konsultacijų banke; daugiau istor. sričių pavadinimų žr. kons. puslapyje Žiemgala ar Žemgala). Užnemunė – platesnis srities kairiajame Nemuno krante pavadinimas. Posėdžio dalyvių pastebėta, kad pavadinimas Mažoji Lietuva nevartotinas kaip dabartinės Lietuvos Respublikos dalies pavadinimas – tik kaip istorinis vietovardis (į nutarimu tvirtinamą sąrašą nepateko). 

Į nutarimą įrašytas ir vieno ežero vardas – Plocis (Plazė). Vietovardžių, surinktų iš gyvosios kalbos, kartotekoje (saugomoje Lietuvių kalbos institute) paliudytas tik vienas pavadinimas – Plócis (ežerėlis Klaipėdos rajone, Kretingalės apylinkėje, Karklės kaime, užrašyta 1960 m.). Deja, Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriuje (patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130; Žin., 2003, Nr. 34-1442) Lietuvos pajūrio upių baseine nurodytas ežero vardas – Plazė (Klaipėdos r., Rikinė). Ši forma greičiausiai perimta iš žemėlapių vokiečių kalba. Pats vietovardis baltiškos kilmės, tik iškreiptas vokiečių kalbos rašybos. Taigi skatinama pereiti prie norminės vietovardžio formos – Plócis (atitinkamai Plocio gamtinis draustinis ir pan.).

Nutarimo papildymus Kalbos komisijai teikė Vardyno pakomisė (vadovaujama dr. Almos Ragauskaitės), dėl Plocio vardo ekspertinę nuomonę pareiškė prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, dr. Laimutis Bilkis ir dr. Marija Razmukaitė.
 

Parengė Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė