Spausdinti
, terminologija
2012 m. birželio 8 d. Vilniuje įvyko Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo 2-oji konferencija.

 

     2012 m. birželio 8 d. Seimo rūmuose  įvyko Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (trumpiau – Lietuvių terminologijos forumo, LTF) 2-oji konferencija, kurią organizavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

     Dalyvių gausią konferenciją, kurią sveikimo žodžiu pradėjo LR Seimo kancleris J. Milerius, sudarė dvi dalys. Pirmojoje aptarta LTF pirmųjų metų veikla, patvirtinta veiklos ataskaita, numatytos 2012–2013 m. veiklos gairės (apžvelgė A. Butkevičius (Europos Komisija), pristatyta LTF interneto svetainė (supažindino E. Zaikauskas (Europos Komisija), patvirtinta LTF koordinavimo grupė. Lietuvių terminologijos būklę apžvelgė dr. A. Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas), savo srities ES ir LR teisės aktų terminų derinimo rezultatus aptarė Š. Avižienis (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos).

    Antroji konferencijos dalis buvo skirta diskusijoms. Dalyviai pasidalijo į tris diskusijų grupes, kurių temos buvo šios:

1) teisės terminija, norminimo pradžia ir dabartinės problemos (diskusiją vedė A. Razanovaitė (Teisingumo ministerija) ir J. Smilga (Europos Parlamentas));

2) sveikatos terminija – kalbiniai ir politiniai aspektai (diskusiją vedė V. Skaržinskienė (Ministro Pirmininko tarnyba) ir R. Virbalis (Europos Komisija));

3) vertimo terminologijos problemos, metodai, patirtis (diskusiją vedė M. Daškus (Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas) ir E. Zaikauskas (Europos Komisija)).

     Grupėse diskutuota dėl konkrečių probleminių terminų, aptarti tvarkant teisės aktų terminiją kylantys terminų vertimo, sąvokų įvardijimo sunkumai. Sutarta, kad specialistų diskusijos yra geras kelias ieškoti idėjų, kaip spręsti terminologijos klausimus.

     Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas yra tų institucijų bei įstaigų prižiūrimų ar tiriamų sričių specialistų tinklas, kuriuo siekiama geriau derinti ES teisės aktų ir LR teisės aktų lietuvių kalbos terminiją ir gerinti jos kūrimo bei tvarkymo sąlygas. Tinklas grindžiamas savanorišku jo dalyvių bendradarbiavimu keičiantis šios srities informacija ir gerąja patirtimi. Daugiau informacijos apie Lietuvių terminologijos forumą galima rasti forumo interneto svetainėje.

Parengė Alvydas Umbrasas