Spausdinti
LMA vyko sesija, skirta lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui – „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“.

Lapkričio 17 dieną vyko Lietuvos mokslų akademijos sesija, skirta lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui – „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“. Įžangos žodį tarė Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Z. Rudzikas ir Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. A. Gaižutis. Sesijos dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas A. Paulauskas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius. Pranešimus skaitė akad. R. Pavilionis (Apie kalbos „Gėdą“), akad. L. Telksnys (Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje), prof. A. Rosinas (Lietuvių kalbos vartojimas moksle), akad. E. Gudavičius (Lietuvių kalbos mokslinio statuso klausimu), prof. R. Grigas (Lietuvių kalba ir visuomenės sąmoningumas), doc. G. Viliūnas (Lietuvių kalba humanitarinių ir socialinių mokslų strateginės plėtros kontekste), prof. A. Šliogeris (Humanistika ir lietuvių kalba), dr. I. Smetonienė (Lietuvių kalba – valstybinė kalba: realybė ar fikcija?) Diskusijose kalbėjo prof. E. Butkus, dr. R. Pakalnis, prof. A. Piročkinas, prof. B. Stundžia, akad. V. Sirvydis, akad. Z. Zinkevičius ir kiti sesijos dalyviai.

Sesijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad atsakomybė už lietuvių kalbą, jos išlikimą ir vystymąsi tenka visai šalies inteligentijai, mokslininkams ir visų pirma – politinei Lietuvos valdžiai; lietuvių kalba paskelbtas mokslo darbas neturi būti laikomas menkesnės vertės už kitomis kalbomis paskelbtus darbus; primygtinai akcentuojant vien anglų kalbą nuvertinamos kitos mokslui svarbios kalbos. Rezoliucijoje pateikta ir konkrečių siūlymų, patikslinti ir pakoreguoti jie bus paskelbti spaudoje.