Spausdinti
, kalbos politika
Balandžio 21 dienos pirmąjį posėdį Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija skyrė lietuvių kalbos išsaugojimo globalios visuomenės aplinkoje klausimams. Pranešimą skaitė Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė...

 

    Balandžio 19–22 dienomis Vilniuje posėdžiauja Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (žr. LRS.lt). Komisija suburta 2008 metais iš Seimo narių, JAV lietuvių bendruomenės tarybos atstovų ir iš kitų užsienio lietuvių bendruomenių atstovų, kuriuos išrinko Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba.

    Trečiadienio, 21 dienos, rytiniame posėdyje tema „Lietuvių kalbos išsaugojimas globalios visuomenės aplinkoje“ pranešimą apie lietuvių kalbos politikos kryptis skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena SMETONIENĖ. Kiti pranešėjai – Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus darbuotoja Rita MILIŪNAITĖ, Užsienio reikalų viceministrė Asta SKAISGIRYTĖ-LIAUŠKIENĖ, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Vertimų ir daugiakalbystės padalinio vadovas Jonas MORKUS. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Aistė Urbonavičiūtė ir vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai ir kt.

    Vaizdo įrašas turėtų būti paskelbtas šiame Seimo svetainės tinklalapyje, www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime 

     R. Miliūnaitės pranešimo pagrindu parengtą straipsnį „Naujų kalbos reiškinių poveikis lietuvių kalbai ir kalbinei savimonei“ žr. svetainėje Kalbosnamai.lt.