Spausdinti
Trečią mėnesį Registrų centras konsultuojamas dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams. Atitinkančių lietuvių bendrinės kalbos normas pavadinimų dar šiek tiek padaugėjo, plg.: gegužės mėn. 52 proc., birželio mėn. 56 proc., liepos mėn. 60 proc. visų pavadinimų. Nelietuviški pavadinimai liepą sudarė tik 15 proc. visų gautų pavadinimų...


   Nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31 VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė konsultacijas dėl 1633 juridinių asmenų pavadinimų. Daugiau nei pusė pavadinimų (989, arba 60 proc.) įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 644 (40 proc.) kaip neatitinkantys kalbos normų.
     Džiugu, kad su Kalbos komisijos specialistais iš anksto pasikonsultuojama maždaug dėl 15 proc. planuojamų steigti juridinių asmenų pavadinimų.

    
     Nelietuviški (neatitinkantys normų) pavadinimai sudarė 15 proc. visų gautų pavadinimų (252 pavadinimai).

     Kaip ir gegužės, liepos mėnesiais, daugiausia pavadinimų (41 proc.) neigiamai įvertinta dėl formalių rašybos dalykų (kabučių, didžiųjų raidžių). Ypač atkreiptinas dėmesys į didžiųjų raidžių rašybą – tik pirmasis pavadinimo žodis rašytinas iš didžiosios raidės:
     MB „Lelijos Kerai“ (turi būti – „Lelijos kerai“);
     VšĮ „Sportas Man“ (turi būti – „Sportas man“);
     MB „Virtualūs Projektai (turi būti – „Virtualūs projektai“);
     MB Pajūrio Finansininkų Grupė (turi būti – Pajūrio finansininkų grupė);
     Modernios Manualinės Terapijos Klinika (turi būti – Modernios manualinės terapijos klinika).

    Atkreiptinas dėmesys į teisinės formos junginių skyrybą – teisinė forma (ar jos trumpinys), rašoma po pavadinimo, skirtina kableliais kaip priedėlis:
     „Kamarilė“ AB (turi būti „Kamarilė“, AB);
     klubas „Lokva“ VšĮ (turi būti – klubas „Lokva“, VšĮ);
     Technologijų centras UAB (turi būti – Technologijų centras, UAB).

   
    Minėtini lietuviški žodžiai ir junginiai, pasirinkti kaip įmonių pavadinimai (jie įvertinti teigiamai): UAB „Balta letenėlė“, IĮ „Didelis paukštis“, UAB „Greitai statau“, UAB „Idėjų prekyba“, UAB „Nuostabus pasaulis“, UAB „Saugos skėtis“, UAB „Spalvų uostas“, asociacija „Trijų mūzų blyksniai“, UAB „Tėvuko darbai“ ir pan.

                                                                           Aurelija Dvylytė,
                                                                           VLKK Bendrojo sk. vedėja

Dar žr. Naujienose:

     Plačiau šiuose skyriuose:

NAUJA! Skyriuje „Nutarimai. Įmonių pavadinimai“ sukurtas poskyris „Dažniausios pavadinimų sudarymo klaidos“