Spausdinti

     2018 m. liepos mėn. Kalbos komisijos konsultantai įvertino 1592 pavadinimus. Teigiamai įvertinti 928 pavadinimai (59 proc.), lietuvių bendrinės kalbos normų neatitiko 664 pavadinimai, arba 41 proc.

     Nelietuviški pavadinimai sudarė 14 proc. visų vertintų (liepą pateikti registruoti 223).

     Dėl formalių priežasčių neigiamai įvertinta beveik tiek pat – 218 pavadinimų (14 proc.).

     13 proc. (203) pavadinimų atmesta dėl kitų priežasčių (juose buvo vartojamos santrumpos, lietuviški ir lotyniški junginiai buvo nesuderinti gramatiškai, pasitaikė rašybos klaidų ir nenorminių žodžių. Viena iš tokių klaidų – lietuvių kalbai nebūdingų raidžių derinių, ne lietuvių abėcėlės raidžių vartojimas.

     Lietuvių abėcėlėje nėra raidžių w, q ir x, todėl jos negali būti vartojamos sudarant dirbtinius žodžius, pvz.: UAB „Wilmeda“ (turi būti „Vilmeda“), UAB „Winga“ (taisyklingas – „Vinga“), MB „Baltexpris“ (galimas pavadinimas – „Baltekspris“), UAB „Ixus“ (tinkamas – „Iksus“), MB „Qina“ (turi būti „Kvina“, „Kina“ ar pan.).

     Lietuvių kalbai nebūdingi ir dviejų vienodų balsių ar priebalsių deriniai, todėl atmesti tokie pavadinimai, kaip MB „Divoos“, MB „Needata“, MB „Toolsa“, IĮ „Pippos“, MB „Nonnis“ (tinkami pavadinimai su viena balse ar priebalse – „Divos“, „Nedata“, „Tolsa“, „Pipos“, „Nonis“).

     Neigiamai įvertinti pavadinimai futbolo klubas „Mayras“, UAB „Keysys“, UAB „Payma“, nes lietuviškuose žodžiuose antrasis dvibalsio dėmuo nebūna ilgas. Aprobuoti pataisyti pavadinimai „Mairas“, „Keisys“, „Paima“.

     Kiekvieną mėnesį teigiamai iš karto įvertinama apie 60 proc. pavadinimų (liepą – 59 proc.), dauguma tokių pavadinimų sudaromi iš lietuviškų bendrinių žodžių, pvz.: MB „Ant mėnulio krašto“, UAB „Saulės karta“, UAB „Vasaroja“, MB „Voverynas“, UAB „Liūtai ne avys“, UAB „Kas, jeigu ne tu“, UAB „Didelis storas šuo“, MB „Šiandien pučia“, asociacija „Šermukšnių slėnis“, MB „Pirk sau“, MB „Margas lukštas“, MB „Kaimynų kava“, MB „Vikingų keliai“, VšĮ „Mąstančių mintys“, fondas „Išgelbėk ir išsaugok“, UAB „Ledų architektai“, MB „Vežu viską“, MB „Stauk“.


Kalbos konsultacijų grupės inf.