Spausdinti
, leksika , rašyba
982 pavadinimai, arba 68 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 456, arba 32 proc., įvertinti neigiamai. Daugiausia pavadinimų lapkritį atmesta dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo. Pataisyti tokie pavadinimai paprastai teikiami registruoti iš naujo ir yra vertinami kaip tinkami.


     Nuo 2014-11-03 iki 2014-11-28 VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1438 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 982 pavadinimai, arba 68 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 456, arba 32 proc., – kaip jų neatitinkantys.


     Lapkričio mėn. pateikta registruoti 140 nelietuviškų įmonių pavadinimų, tai sudarė 10 proc. visų vertintų. Kaip nelietuviški pavadinimai vertinami begalūniai dirbtiniai ir kitų kalbų žodžiai.

     188 įmonių pavadinimai, arba 13 proc., neigiamai įvertinti dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo. Pataisyti tokie pavadinimai paprastai teikiami registruoti iš naujo ir yra vertinami kaip tinkami.

     9 proc. (128) pavadinimų atmesta dėl kitų priežasčių. Didžiausią tokių pavadinimų dalį (28 proc.) sudarė pavadinimai, kuriuose buvo vartojamos santrumpos. Dėl rašybos klaidų atmesta 23 proc., dėl nenorminės leksikos – 16 proc. pavadinimų. 18 proc. pavadinimų žodžiai buvo nesusieti tarpusavyje, 15 proc. pavartoti lietuvių kalbai nebūdingi raidžių deriniai, skaitmenys ir kt.

    Įmonių pavadinimuose negali būti vartojamos svetimybės, pvz.: VšĮ „Linksmųjų kleckiukų dvarelis“, „Ofiso draugas“, UAB „Bliekorius“, UAB „Burgeris“, UAB „Modernus imidžas“, MB „Kopterių paslaugos“, MB „Budavonė“, menų klubas „Špokutis“; neteiktinais laikomi ir sugramatinti iš nelietuviškų dėmenų sudaryti žodžiai, pvz.: „Skytrainingas“, „Fanydrymas“, „Kinderlandija“, „Goldenstaras“.


     Nemažą dalį lapkričio mėn. registruotų įmonių pavadinimų sudarė taisyklingi ir prasmingi lietuviški junginiai: asociacija „Amžinai jauni“, šokių kolektyvas „Visagino gervė“, MB „Laukinis čiobrelis“, UAB saugos tarnyba „Pelėda“, UAB „Važiuok su mumis“, MB „Astijaus pyragai“, UAB „Verslas kitaip“, „Namas prie namo“, IĮ  „Išminčiukai“, UAB „Miškas kitaip“, VšĮ „Murkė“, VšĮ „Kartų kaita“, Mandagių žmonių klubas ir kt.
 

Sigita Sereikienė

 Plačiau žr.: