Spausdinti

Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1928 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1170 pavadinimų, arba 61 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 758, arba 41 proc., buvo netaisyklingi.


Lapkritį pateikta 215 nelietuviškų pavadinimų (11 proc. visų vertintų), tai mažiausia neigiamai įvertintų pavadinimų dalis. Nelietuviškus pavadinimus sudaro kitų kalbų ir netaisyklingi dirbtiniai žodžiai.

16 proc. pavadinimų (305) neigiamai įvertinta dėl formalių rašybos taisyklių nepaisymo. Dažniausios pavadinimų užrašymo klaidos – simbolinių pavadinimų neskyrimas ir tiesioginių pavadinimų išskyrimas kabutėmis, pavadinimų rašymas didžiosiomis raidėmis (pagal rašybos taisykles didžiąja raide pradedamas tik pirmas pavadinimo žodis ir į jį įeinantys tikriniai žodžiai).

Viena iš dažniausių rašybos klaidų – kaip atskiras žodis pavartotas tarptautinis žodžio dėmuo (auto-, agro-, eko-, bio-, trans-, mega- ir pan.), pvz.: MB „Auto ekspertai“ (pagal taisykles parašytas pavadinimas „Autoekspertai“), MB „Super šeimininkas“ (galimas pavadinimas – „Superšeimininkas“), UAB „Avia arena“ (tinkamas – „Aviaarena“), UAB „Eko projektai“ (turi būti „Ekoprojektai“), UAB „Euro resursai“ (galimi pavadinimai „Euroresursai“, „Eurų resursai“).

238 pavadinimai, arba 12 proc., atmesti dėl kitų priežasčių: santrumpų vartojimo, lietuvių kalbai nebūdingų raidžių derinių, nenorminės leksikos, gramatinių trūkumų.

Taisyklingų iš lietuviškų bendrinių žodžių sudarytų ir lapkričio mėn. įregistruotų simbolinių pavadinimų pavyzdžiai: MB „Nupūsk dulkes“, UAB „Kylam“, VšĮ „Pūkuota svajonė“, MB „Visagalis internetas“, UAB „Abu avinai“, MB „Siuvimo fiesta“, MB „Gražus kampelis“, MB „Eikim toli“, MB „Galiu“, UAB „Laukinis upėtakis“, MB „Laimės pirtis“, MB „Čia šilta“, UAB „Mamos pietūs“, MB „Seni miškai“, MB „Nesilamdantys marškiniai“, VšĮ „Eik art“, UAB „Atsibusk“, MB „Miesto džiunglės“, MB „Elektrinė avis“, UAB „Saldi drama“, UAB „Nei obuolys, nei apelsinas“, MB „Kalam“, MB „100 pavasarių“.

Kalbos konsultacijų grupės inf.