Spausdinti

Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. kalbos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 2174 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1266 pavadinimai, arba 59 proc., atitiko bendrinės lietuvių kalbos normas, 908, arba 41 proc., jų neatitiko.

Lapkritį pateikti registruoti 224 nelietuviški pavadinimai (10 proc.), tai mažiausia visų neigiamai įvertintų pavadinimų dalis.

Daugiausia, t. y. 19 proc., pavadinimų (420) neigiamai įvertinta dėl formalių priežasčių – pavadinimai buvo netinkamai užrašyti. Dažniausios klaidos – simbolinių pavadinimų neskyrimas ir tiesioginių pavadinimų išskyrimas kabutėmis, pavadinimų rašymas didžiosiomis raidėmis (pagal rašybos taisykles didžiąja raide pradedamas tik pirmas pavadinimo žodis ir į jį įeinantys tikriniai žodžiai).

12 proc. pavadinimų (264) atmesta dėl kitų priežasčių – santrumpų vartojimo, nenorminės leksikos, rašybos, skyrybos klaidų.

Pavadinimus gali sudaryti dirbtiniai, bendrinėje kalboje jokios reikšmės neturintys žodžiai, tačiau jie turi neturėti nelietuviškų raidžių ir lietuvių kalbai nebūdingų raidžių derinių.

Pvz., lietuvių kalbai nebūdingi dviejų vienodų balsių ar priebalsių deriniai, todėl tokie pavadinimai kaip MB „Belldara“, MB „Annika“, MB „Vannas“, IĮ „Noonis“, MB „Toona“ laikomi neatitinkančiais bendrinės kalbos normų (tinkami pavadinimai su viena balse ar priebalse – „Beldara“, „Anika“, „Vanas“, „Nonis“, „Tona“).

Lietuvių abėcėlėje nėra raidžių w, q ir x, todėl jos negali būti vartojamos ir sudarant dirbtinius žodžius, pvz.: MB „Expresa“ (galimas pavadinimas – „Ekspresa“), UAB „Iwus“ (tinkamas – „Ivus“), UAB „Woolas“ (turi būti „Volas“, „Vulas“ ar pan.), UAB „Woxas“ (taisyklingas – „Voksas“), MB „Qia“ (turi būti „Kija“, „Kvija“ ar pan.).

59 proc. pavadinimų lapkritį iš karto įvertinti teigiamai, didžioji tokių pavadinimų dalis – iš lietuviškų bendrinių žodžių. Itin populiarūs pavadinimai iš daiktavardžio su pažyminiu, pvz.: MB „Stilingas medis“, MB „Balta pelė“, MB „Lyginiai skaičiai“, MB „Nesenstanti oda“, MB „Raudoni kaspinai“, MB „Kartus obuolys“; UAB „Samarkando duona“, MB „Šefo komplimentas“, asociacija „Skardžio vilos“, MB „Knygų dėžutė“, MB „Jūros turas“, UAB „Žvakių era“.

Pavadinimai sudaromi ir su veiksmažodžių (dažniausiai liepiamosios nuosakos) formomis: asociacija „Judėkim kartu“, UAB „Dirbk svetur“, visuomeninis judėjimas „Junkis“, UAB „Pamaitink viltį“, asociacija „Matyk, girdėk, veik“, MB „Gyvenk šiltai“, UAB „Tai keri“.

Iš būdvardžių sudaryti pavadinimai retesni. Lapkričio mėn. teigiamai įvertinti šie: MB „Tipiška“, UAB „Geležinis“, asociacija „Laimingas raitas“, klubas „Greiti ir įsiutę“.

 

Kalbos konsultacijų grupės inf.