Spausdinti

2019 m. kovo 1–29 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 2156 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1297 pavadinimai (60 proc.) įvertinti kaip atitinkantys bendrinės lietuvių kalbos normas, 859 (40 proc.) kaip neatitinkantys.

 Iš teigiamai įvertintų pavadinimų pirmiausia minėtini sudaryti iš bendrinių žodžių, pvz.: VšĮ „Kiškių miškas“, VšĮ „Paskutinis griaustinis“, MB „Mieganti gentis“, VšĮ „Pūkuota uodega“, MB „Basas katinas“, MB „Rimti reikalai“, UAB „Mielas briedis“, UAB „Blusa basa“, MB „Aukštyn kojinėm“, UAB „Gyvačių lizdas“, MB „Gandriukai“, MB „Broliai juda“, MB „Įdarbink saulę“, VšĮ „Bėk ir mesk“, labdaros ir paramos fondas „Gyvenu“, VšĮ „Nėra už ką“, žvejų klubas „Kibo vakar“, VšĮ „Einam kartu“, MB „Plakam“, UAB „Kraustome ir tvarkome“.
Pavadinime vartojamas skaitvardis gali būti rašomas tiek žodžiu, tiek skaitmeniu, pvz.: MB „Dvi sesutės“, MB „Trys sesutės“, MB „22 šeškai“, MB „7 viziriai“, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad skaitmuo pavadinime galimas tik tada, kai jis eina pažyminiu. Įvairūs raidžių ir skaitmenų deriniai (pvz.: UAB „63 GL“, MB 82KL, AB „123“, AB „MTS-5“, MB „Klevas 4“ ir pan.) pavadinimuose negalimi.

Nelietuviški pavadinimai kovo mėn. sudarė 11 proc. visų vertintų (pateikti registruoti 239).

341 įmonės pavadinimas, arba 16 proc., neigiamai įvertintas dėl rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, ne pirmas pavadinimo žodis (bendrinis) parašytas didžiąja raide ar visas pavadinimas užrašytas didžiosiomis raidėmis. Formalieji trūkumai lengvai ištaisomi, tereikia pavadinimus užrašyti laikantis rašybos taisyklių, naujų pavadinimų įmonių steigėjams galvoti nereikia.

279 pavadinimai, arba 13 proc., atmesti dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, pavartotos ne lietuvių abėcėlės raidės ar nelietuviški ženklai, nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (pvz., dvigubos priebalsės, netipiniai dvigarsiai), santrumpos, yra rašybos klaidų ar pan.).
Pavadinimų negali sudaryti nenorminiai žodžiai, pvz., senosios ir naujosios svetimybės: UAB „Liuks gaspadinė“, UAB „Aukštaitijos gerbūvis“, VšĮ „Žemaičių prietelius“, VšĮ „Prosas“, MB „Unoras“, MB „Čystas“, MB „Špitolė“, IĮ „Špūlutė“, MB „Dolsio distribucija“, Vilniaus meistarnė, MB „Burgerių sodas“, Airsofto klubas, UAB Planteros holdingas, MB „Marketingistas“; žargonybės: MB „Zaraza“, MB „Damkė“, MB „Mobilkė“, UAB „Biznio horizontas“.

 

Kalbos konsultacijų grupės inf.