Spausdinti
2010 m. lapkričio 26 d., penktadienį, Briuselyje Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas rengia konferenciją „Aiškaus ir sklandaus rašymo iniciatyvos Europoje“ („Clear Writing throughout Europe“).

 

    2010 m. lapkričio 26 d., penktadienį, Briuselyje Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas rengia konferenciją „Aiškaus ir sklandaus rašymo iniciatyvos Europoje“ (Clear Writing throughout Europe).

Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją internetu svetainėje http://ec.europa.eu/dgs/translation
arba tiksliau:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=bf201d5407a6509fa536afc4b380577e (šis puslapis veiks tik konferencijos, t. y. transliacijos, metu).

Programa
(Lietuvos laiku)

12.00–12.15 Pradžia

12.15–12.35 Anne-Marie Hasselrot (Švedija) „Demokratijai palanki kalbos reforma Švedijoje ir ES narystės poveikis“

12.40–13.00 Stephanie Thieme ir Elke Schade (Vokietija) „Kaip redagavimas gali tapti teisėkūros proceso dalimi: Vokietijos patirtis“

13.05–13.25 Agnieszka Kotowicz (Lenkija) „Aiškus rašymas ir teisės aktų rengimo metodika Lenkijoje“

13.25–15.00 Pietų pertrauka ir kalbų stendų apžiūra

15.05–15.25 Martin Cutts (Jungtinė Karalystė) „Kaip sklaidome biurokratinės kalbos miglą Jungtinės Karalystės piliečiams“

15.30–15.50 Benedicte Madinier (Prancūzija) „Administracinės kalbos paprastinimo iniciatyvos Prancūzijoje“

15.55–16.15 Michele Cortelazzo (Italija) „Ar aiškumas suderinamas su pompastika: Italijos patirtis“

16.20–16.40 Sandra Fisher-Martins (Portugalija) „Naujas aiškaus ir glausto rašymo vajus Portugalijoje“

17.15–18.15 Pranešėjų diskusija; klausimai ir atsakymai

18.15–18.30 Baigiamosios pastabos


      Konferencijos metu vyksiančioje administracinio stiliaus tobulinimo priemonių parodoje Europos Komisijos Lietuvių kalbos departamentas platins ES dokumentų autoriams skirtą sklandaus ir aiškaus rašymo gairių brošiūrą, ją peržiūrėti galima internete, http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/clear_writing/how_to_write_clearly_lt.pdf (lietuvių k.).
      Šios brošiūros atsiradimo priežastys ir ES administracinės kalbos puoselėjimo iniciatyvos aprašomos Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato leidinyje „Languages and Translation“ (Kalbos ir vertimas) 2010 m. rugsėjo numerį „Clear Writing“ (Aiškus ir glaustas rašymas),
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf (anglų k.). Spausdintą leidinį taip pat galima užsakyti el. paštu DGT-Vilnius@ec.europa.eu.

 

Parengta pagal Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje inf.