Spausdinti
, kompiuterija
Jau penkeri metai, kai priimtas lietuviškos klaviatūros standartas. Praėjusių metų gruodį buvo pradėta gaminti standartinė klaviatūra. Neteko girdėti, kad kas nors, pabandęs standartinę, grįžtų prie klaviatūros su lietuviškomis raidėmis vietoj skaitmenų, dar vadinamos „skaičiukine“. (G. Grigas)

Lietuviška kompiuterio klaviatūra

Jau penkeri metai, kai priimtas lietuviškos klaviatūros standartas. Per tą laiką nemažai entuziastų savas klaviatūras perdarė į standartines – užklijavo lipdukus, į kompiuterius įdiegė reikiamas tvarkykles. Ne tam, kad pasigirtų, kad jo klaviatūra standartinė, o tam, kad su ja galima būtų normaliai dirbti – taip, kaip ir kiti europiečiai dirba su savų kalbų klaviatūromis. Neteko girdėti, kad kas nors, pabandęs standartinę, grįžtų prie klaviatūros su lietuviškomis raidėmis vietoj skaitmenų, dar vadinamos „skaičiukine“. Kartais tik pasiguodžia, kad namuose gali normaliai rinkti tekstą, o darbovietėje mokykloje ar universitete tebėra skaičiukinės klaviatūros. Pripratus prie geresnio gyvenimo darosi sunku grįžti į prastesnį. Kad ir trumpam.

Praėjusių metų gruodį buvo pradėta gaminti standartinė klaviatūra. Ją nusipirkus lipdukų nebereikės.

Kuo ji skiriasi nuo dabar daugiausia naudojamos skaičiukinės? Ar prie jos perėję nenutolsime nuo Europos? Ar kiekvienas galės pasinaudoti šia naujove? Kas lėmė vienos ir kitos atsiradimą.

Pirmas žingsnis – „pasidaryk pats“

Pirmuosius asmeninius kompiuterius lietuviai ėmė pirkti iš užsienio be didesnių užsakymų – tokius, kokie yra, t. y. su užsienio kalbų klaviatūromis. Todėl pirmas uždavinys buvo kaip nors pritaikyti iš užsienio parsivežtą klaviatūrą lietuviškiems tekstams rinkti.

Paprasčiausias būdas yra kai kuriuos ženklus pakeisti lietuviškomis raidėmis. Buvo įvairių variantų. Plačiausiai paplito vadinamoji skaičiukinė klaviatūra. Joje amerikinės klaviatūros devyni viršutinės eilės klavišai paskirti lietuviškoms raidėms Ą, Č, Ę, Ė, Į, Š, Ų, Ū, Ž. Tai pats paprasčiausias sprendimas iš serijos „pasidaryk pats“. Tereikia įsigyti pakoreguotą angliškos (JAV) klaviatūros tvarkyklę ir nupiešti arba užlipdyti lietuviškas raides ant klavišų, o jei neturi nei lipdukų, nei rašiklio, rašančio ant plastmasinių klavišų, tai galima užklijuoti popieriaus juostelę virš viršutinės klavišų eilės ir ten užrašyti raides (žr. 1 pav.).

1 pav. Aštuoni skaitmenys ir 10 kitų ženklų pakeisti raidėmis

Perdaryta klaviatūra jau galima rinkti lietuvišką tekstą. Bet lietuviškos raidės išstūmė ant tų klavišų buvusius ženklus. Už borto liko skaitmenys 1–8 ir dešimt kitų ženklų. Tiesa, jeigu jie neužklijuoti, tai matomi, bet naudos iš to mažai – paspaudus klavišą vietoj jų gaunama raidė. Neliko šauktuko. Negalima parašyti elektroninio laiško, nes trūksta ženklo @. Dirbant su kompiuteriu nuolat prireikia ir kitų prarastų ženklų.

Kaip surinkti prarastą ženklą? Paprasčiausia – persijungti į kurios kitos kalbos klaviatūrą. Lietuviai įprato persijunginėti į anglų kalbą. Dauguma net neįsivaizduoja, kad galima su kompiuteriu dirbti nešokinėjant tarp LT – EN.

Galimi ir kitokie būdai: rinkti ženklus kodais, kelių klavišų deriniais ir pan. Bet kuriuo atveju tai tik laikinas spragų užkamšymas, neprilygstantis racionaliam techniniam sprendimui.

Standartinė klaviatūra

Gausėjant kompiuterių, ryškėjo ir skaičiukinės klaviatūros trūkumai. Tapo aišku, kad reikia ją tobulinti. Skubiai taisant esamas klaidas, galima padaryti naujų. Dėl to 1997 m. tuometinė Ryšių ir informatikos ministerija inicijavo klaviatūros projekto darbus bei standarto parengimą.

Su kompiuterių klaviatūrų problemomis jau buvo susidūrę kitos Europos valstybės, nes kiekvienos jų kalba turi savitų raidžių ir vieną kitą specialųjį ženklą. Jos rado gana paprastą ir universalų sprendimą – klaviatūrą papildė trečiuoju lygiu (registru), t. y. padarė, kad vienu klavišu būtų galima rinkti tris ženklus: vieną paspaudus tik ženklo klavišą (pvz., mažąją raidę), kitą (pvz., didžiąją raidę) – paspaudus klavišą kartu su antrojo lygio klavišu (angliškoje JAV klaviatūroje jis žymimas „Shift“), trečią – kartu su trečiojo lygio klavišu (jo vaidmenį atlieka dešinysis „Alt“ klavišas).

Pasinaudojant užsienio patirtimi, 2000 m. po ilgų diskusijų ir aptarimų buvo priimtas lietuviškos klaviatūros standartas (žr. 2 pav.). Ant klavišų matome visas lietuvių kalbos abėcėlės raides, visus skaitmenis, o taip pat visus ženklus, kurie privalomi pagal rašytus ir nerašytus tarptautinius standartus. Klaviatūroje taip pat yra brūkšnys (kairysis apatinės eilės klavišas), lietuviškos kabutės (prie raidžių Č ir F). Žodžiu, viskas, ko reikia dirbant su kompiuteriu.

 

2 pav. Pagrindinė standartinės klaviatūros dalis. Trečiojo lygio ženklai užrašyti klavišo apatiniame dešiniajame kampe  

Teksto rinkimas akluoju metodu

Taip vadinamas teksto rinkimas nežiūrint į klaviatūrą. Abiejų rankų pirštai guli ant vidurinės eilės raidžių klavišų (kairės – ASDŠ, dešinės – KLŲĖ). Spaudžiamos po jais esančios arba gretimų eilių raidės. Paspaudus pirštas grąžinamas į pradinę padėtį, kad visada jam reikėtų atlikti tą patį judesį kitai raidei. Atsiranda tam tikras refleksas, raidę siejantis su pirštu, tarsi kiekvienas pirštas „žinotų“ savas raides ir jų klavišus. Dėl to renkama sparčiai, mažiau pavargstama, daroma mažiau klaidų.

Lietuvoje aklasis metodas kur kas mažiau paplitęs, negu Vakarų Europoje. Viena iš mūsų atsilikimo priežasčių – skaičiukinė klaviatūra. Joje devynios raidės yra viršutinėje skaitmenų eilėje. Taigi atstumas iki jų dvigubai didesnis, negu iki viršutinės raidžių eilės (QWERTY...). Dėl to lėtėja darbas, daroma daugiau klaidų. O kai reikia surinkti prarastą ženklą pereinant į kitos kalbos klaviatūrą, rinkimas tampa nebe aklasis.

Dėl išvardytų priežasčių skaičiukinė klaviatūra netinka, arba švelniau kalbant – mažai tinka aklajam metodui. Minėtų trūkumų neturi standartinė klaviatūra.

Kirčiuotos raidės

Kas susidūrė su kirčiuotų tekstų rinkimu, žino kad tai nėra taip paprasta. Žvilgterėję į standartinės klaviatūros piešinį, viršutinės eilės kairėje matome klavišą su trimis kirčio ženklais. Toks ženklų derinys viename klaviše parinktas neatsitiktinai – jau yra parengta tvarkyklė, panaudojanti šį klavišą kirčiuotoms raidėms rinkti.

Kitų kalbų tekstų rinkimas

Standartinė klaviatūra turi tiek daug gerų savybių lietuviškiems tekstams rinkti, kad gali susidaryti įspūdis, jog bus problemų, kai prireiks ką nors parašyti kita kalba. Oponentai tvirtina, kad kai kompiuterį persijungs į anglų kalbą, tai tada kelios angliškos raidės bus kitose vietose ir neras jų klaviatūroje. Argumentas atrodo rimtas, o kai kam – ir įtikinantis. Bet pamirštama, kad visos anglų kalbos abėcėlės raidės ir visi kiti angliškuose tekstuose vartojami ženklai yra ir lietuviškoje klaviatūroje. Todėl nereikia nė persijungti. Kai prancūzui ar vokiečiui prireikia ką nors parašyti angliškai, jam netgi nekyla mintis persijungti į anglų kalbą, nes visi reikalingi ženklai yra ir jų klaviatūrose. Dažnam lietuviui, pripratusiam prie skaičiukinės klaviatūros, tai darosi nesuvokiama.

Parduotuvėse dažnai matome klaviatūras, ant kurių klavišų užrašytos ir rusiškos raidės. Lietuviškai standartinei klaviatūrai yra parengta rusiškos fonetinės klaviatūros tvarkyklė. Joje rusiškos raidės išdėstytos ant jų tarimą atitinkančių lietuviškų raidžių, pavyzdžiui, rusiška A ant to paties klavišo, kur ir lietuviška A, rusiška Š – ten pat, kur ir lietuviška Š. Patirtis rodo, kad tada klavišai lengvai randami ir be papildomų užrašų ant jų, o mokantiems akluoju metodu rinkti lietuvišką tekstą, nereikia iš naujo mokytis aklojo rusiškų tekstų rinkimo.

Klaviatūra programinėje įrangoje

Tam, kad klaviatūra veiktų, reikia, kad į kompiuterį būtų įdiegta jos tvarkyklė. Todėl kartu su standartu buvo parengtos tvarkyklės įvairioms operacinėms sistemoms.

Į operacinės sistemos „Linux“ platinimo paketus tvarkyklė jau įdedama. Todėl ja rūpintis nebereikia.

Operacinėse sistemoje „Windows“ jos dar nėra. Kadangi ši klaviatūra atitinka Lietuvos Respublikos standartą LST 1582, tai yra pagrindas valstybiniu lygiu pareikalauti, kad bendrovė „Microsoft“ ją įdėtų į Lietuvai tiekiams operacines sistemas.

Kol kas operacinių sistemų „Windows“ naudotojams tenka tvarkyklę įdiegti patiems. Ją galima nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės http://aldona.mii.lt/pms/kalba/klav/

Standarte numatyti lietuviški klavišų žymėjimai yra vartojami jau beveik visose sulietuvintose atvirosiose programose (OpenOffice, Mozilla, Thunderbird, Firefox, Linux ir kt.) ir kai kuriose komercinėse programose (pvz.,Total Commander) (žr. 3 pav.).

 

3 pav. Valdymo klavišų žymėjimo pavyzdys sulietuvintoje programoje

Klaviatūra kompiuteriuose

Jau trečias mėnuo, kai Lietuvoje galima nusipirkti standartinę klaviatūrą. Tačiau neteko girdėti, kad būtų galima nusipirkti su ja sukomplektuotą kompiuterį. O kompiuterį be klaviatūros ne visada parduoda, o jei ir parduos, tai tada negalės būti taikoma pajamų mokesčio lengvata, nes klaviatūra įeina į privalomą komplektą.

Be to, iš kur eiliniam kompiuterio pirkėjui žinoti, kokių klaviatūrų esama ir ko prašyti, jeigu nesimato daikto, padėto ant lentynos. Konsultantas ir patarėjas dažniausiai būna pardavėjas, paprastai daug kalbantis apie klaviatūros dizainą ir mažai nutuokiantis apie teksto rinkimą. Prieš rašydamas šį straipsnį užėjau į keletą parduotuvių pasiteirauti, ar turi kompiuterių su standartine lietuviška klaviatūra. Visur atsakydavo teigiamai ir parodydavo skaičiukinę, nors ji niekada nebuvo standartinė. Ir negalėjo, nes netenkina tarptautinių standartų reikalavimų. Taip dauguma ir toliau šokinės tarp LT-EN, o pramokę aklojo rinkimo manys, kad akluoju būdu patogu rinkti tik angliškus tekstus.

Dabar, kai didėja susidomėjimas atvirąja programine įranga ir ji diegiama į valstybines įstaigas, mokyklas, yra pats laikas ir šių įstaigų kompiuterius komplektuoti su lietuviškomis standartinėmis klaviatūromis, nes atvirosios programos ją jau „žino“.

Žodynėlis

Klaviatūros tvarkyklė. Kompiuterio programa, tvarkanti iš klaviatūros gaunamus signalus, t. y. nustatanti, kurį ženklą ar kokią komandą turi duoti kiekvieno klavišą paspaudimas.

Klaviatūros treniruoklė. Kompiuterio programa, padedanti išmokti sparčiai rinkti tekstą.

Valdymo klavišas. Klavišas, kuriuo surenkamas valdymo ženklas.

Ženklo klavišas. Klavišas, kuriuo surenkamas rašto ženklas.

 

Gintautas Grigas