Spausdinti
„Kartus, -i“ kaip „saldus, -i“, o kaip „lygus, -i“, taip ir „tolygus, -i“ <...> Komentuoja doc. dr. Aldonas Pupkis.

2004 m. spalio 28 d. Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją Nr. 10 (K-10) „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo“.

Daugelio šios grupės būdvardžių kirčiavimas bendrinėje kalboje yra nusistovėjęs ir beveik nekelia kokių naujų normos kodifikavimo klausimų. Tačiau yra keletas įvairuojančių šių būdvardžių kirčiavimo atvejų. Norminant juos atsižvelgiama į kirčiavimo polinkius bendrinėje vartosenoje, taip pat į to kirčiavimo sistemiškumą.

Antai vadinamieji skonio reikšmės būdvardžiai (gardùs, -ì, riebùs, - ì, saldùs, - ì, sūrùs, - ì ir kt.) tarmėse plačiai kirčiuojami pagal 3-iąją kirčiuotę (dalyje šnektų yra ir pagal 4-ąją kirčiuotę); taip kodifikuota ir bendrinėje kalboje. Vienas būdvardis – kartùs, - ì „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 4-ame leidime teikiamas kirčiuoti variantiškai – ir pagal 3-iąją, ir pagal 4-ąją kirčiuotę. Valstybinė lietuvių kalbos komisija mano nesant reikalo palikti vienintelį variantiškai kirčiuojamą šio tipo būdvardį ir teikia kodifikuoti tik 3-iąją šio žodžio kirčiuotę.

Tikslinamas kelių daugiaskiemenių galūnės -us, -i būdvardžių kirčiavimas. Derinantis prie daugelio kitų daugiaskiemenių šios grupės būdvardžių pagal 4-ąją kirčiuotę teikiama kirčiuoti, be atókus, -i (1), ir atokùs, - ì (4), o būdvardį prievartùs, - ì – pagal 4-ąją ir 3a kirčiuotę (DŽ4 ir DŽ5 yra atvirkščiai). Žodį tolýgus, -i rekomenduojama priderinti prie lýgus, -i ir kitus linksnius kirčiuoti pagal 3-iąją kirčiuotę.

Grupelė tradiciškai žodynuose nuo seno pagal 3-iąją kirčiuotę kirčiuojamų būdvardžių: ráiškus, -i (ir raiškùs, - ì), sódrus, -i, sū́drus, -i (ir sūdrùs, - ì), švánkus, -i (ir švankùs, - ì), ūmùs, - ì, váiskus, -i (ir vaiskùs, - ì), véikus, -i (ir veikùs, - ì) bendrinėje vartosenoje iš dalies ar visiškai yra perėję į 4-osios kirčiuotės būdvardžių grupę. Todėl kalbininkai mano, kad tai yra natūralus kirčiavimo raidos padarinys ir šalia pagrindinio (tradicinio) kirčiavimo pagal 3-iąją kirčiuotę teikia kodifikacijos darbuose įteisinti ir šalutinį kirčiavimo variantą pagal 4-ąją kirčiuotę, t. y. ir raiškùs, - ì), raĩškų, -ią ir pan.; ateityje tai leistų atsižvelgiant į vartosenos polinkius variantus sukeisti vietomis.

Taip pat vadovaujantis tais pačiais sumetimais teisinamas ir dvejopas būdvardžių raišas, -a ir rūstus, -i (3 ir 4) kirčiavimas.

Doc. dr. Aldonas Pupkis,
Tarties ir kirčiavimo pakomisės narys

Priedas.

Kai kurių pirminių (paprastųjų) būdvardžių kirčiavimas

Vienaskaita

V. kartùs, -ì (saldùs, -ì); tolýgus, -i (lýgus, -i)
K. kartaũs, -iõs (saldaũs, -iõs); tolygaũs, -iõs (lygaũs, iõs)
N. karčiám, -iai (saldžiám, -iai); tolygiám, -iai (lygiám, -iai)
G. kártų, -ią (sáldų, -ią); tolýgų, -ią (lýgų, -ią)
Įn. (su) kárčiu, -ia (sáldžiu, -ia); tolýgiu, -ia (lýgiu, -ia)
Vt. karčiamè, -iojè (saldžiamè, -iojè); tolygiamè, -iojè (lygiamè, -iojè)

Daugiskaita

V. kártūs, -ios (sáldūs, -ios); tolýgūs, -i (lýgūs, -i)
K. karčių̃ (saldžių̃); tolygių̃ (lygių̃)
N. kartíems, -ióms (saldíems, -ióms); tolygíems, -ióms (lygíems, -ióms)
G. kárčius, -ias (sáldžius, -ias); tolýgius, -ias (lýgius, -ias)
Įn. (su) karčiaĩs, -iomìs (saldžiaĩs, -iomìs); tolygiaĩs, -iomìs (lygiaĩs, -iomìs)
Vt. karčiuosè, -iosè (saldžiuosè, -iosè); tolygiuosè, -iosè (lygiuosè, -iosè)

Pagal 3 kirčiuotę kirčiuotini ráišas, -à, ráiškus, -ì, rūstùs, -ì, sódrus, -i, (ne)švánkus, -i, ūmùs, -ì, váiskus, -i, véikus, -i, bet dabar leidžiami ir 4 kirčiuotės variantai, vadinasi, kirčiuojama:

Vns. V. ráišas, -à ir raĩšas, -à; ráiškus, -i ir raiškùs, -ì; sódrus, -i ir sodrùs, -ì; švánkus, -i ir švankùs, -ì; váiskus, -i ir vaiskùs, -ì; véikus, -i ir veikùs, -ì

Vns. G. ráišą, -ą ir raĩšą, -ą; ráiškų, -ią ir raĩškų, -ią; sódrų, -ią ir sõdrų, -ią; švánkų, -ią ir švañkų, -ią; váiskų, -ią ir vaĩskų, -ią; véikų, -ią ir veĩkų, -ią

Vns. Įn. (su) ráišu, -a ir (su) raišù, -à; (su) ráiškiu, -ia ir raiškiù, -ià; sódriu, -ia ir sodriù, -ià; švánkiu, -ia ir švankiù, -ià; váiskiu, -ia ir vaiskiù, -ià; véikiu, -ia ir veikiù, -ià

Dgs. G.  ráišus, -as ir raišùs, -às; ráiškius, -ias ir raiškiùs, -iàs; sódrius, -ias ir sodriùs, -iàs; švánkius, -ias ir švankiùs, -iàs; váiskius, -ias ir vaiskiùs, -iàs; véikius, -ias ir veikiùs, -iàs

Taip pat

Vns. Įn. (su) rū́sčiu, -ia ir rūsčiù, -ià; ū́miu, -ia ir ūmiù, -ià; váiskiu, -ia ir vaiskiù, -ià

Dgs. G.  rū́sčius, -ias ir rūsčiùs, -iàs; ū́mius, -ias ir ūmiùs, -iàs; váiskius, -ias ir vaiskiùs, -iàs