Spausdinti
Daiktavardis „kraujasiurbis“ ir būdvardis „kraujasiurbis, -ė“ kirčiuojami vienodai. Komentuoja doc. dr. Aldonas Pupkis.

2004 m. spalio 28 d. Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją Nr. 12 (K-12) „Dėl kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo“.

Sudurtiniai būdvardžiai kirčiuojami gana įvairiai; vartosenoje yra susiklostę keli jų kirčiavimo tipai.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos skelbiamoje rekomendacijoje tikslinamas tik kelių sudurtinių būdvardžių kirčiavimas. Tikslinant atsižvelgiama į darybines grupes ir vartosenos polinkius. Šitaip teikiami variantai ketùrpėsčias, -ia (1) ir kẽturpėsčias, -ia (1), rudšir̃mis, -ė (2) ir rùdširmis, -ė (1), rudšir̃vis, -ė (2) ir rùdširvis, -ė (1). Šių trijų žodžių, palyginti su DŽ4, sukeičiami vietomis 1-osios ir 2-osios kirčiuotės variantai (elektroniniame DŽ5 variante taip pat jau sukeista vietomis).

Nemažos dalies sudurtinių būdvardžių su jungiamuoju balsiu -(i)a vartosenoje linkstama kirčiuoti kaip tik tą jungiamąjį balsį. Dėl tos priežasties pirmenybė teikiama kirčiavimui penkiãlinkas, -a (1), šešiãlinkas, -a (1), bet paliekama ir (anksčiau kodifikacijos teikta kaip pagrindinė) šalutinė norma peñkialinkas, -a (1), šẽšialinkas, -a (1).

Sąlygiškai prie šių būdvardžių galbūt būtų galima skirti neseniai į aktyviąją vartoseną atėjusį žodį kraujasiurbis, -ė, kurio nėra ankstesniuose norminiuose žodynuose. Nors didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ skiriamas būdvardis kraujasiurbis, -ė ir daiktavardis kraujasiurbỹs, -ė̃, bet nesant to žodžio tarmių vartosenoje apsispręsta būdvardį ir daiktavardį kirčiuoti vienodai – kraujãsiurbis, -ė (1). Šitaip jis derėtų su tokios pačios darybos būdvardžiais gyvãvedis, -ė (1), karvãmilžis, -ė (1), pelãnešis, -ė (1), šarvãmušis, -ė (1) ir kt.

Doc. dr. Aldonas Pupkis,
Tarties ir kirčiavimo pakomisės narys