Spausdinti
Nuo 2004 m. sausio 1 d. pasikeitė įmonių vardų registravimo tvarka. Juridinių asmenų registras nebetikrina, ar registruojamas vardas atitinka Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tuo turi rūpintis pats juridinio asmens steigėjas. Siekiant užtikrinti pagal naują tvarką registruojamų juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumą, dokumentų teikėjams rekomenduojama kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl steigiamo juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo taisyklingumo įvertinimo.

 

    2003 m. lapkričio 25 d. Seimas priėmė Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą, tačiau įmonių vardai ir toliau turi būti sudaromi laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų, nes toks reikalavimas suformuluotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnyje.

    Nuo 2004 m. sausio 1 d. pasikeitė įmonių vardų registravimo tvarka: įmonės, t. y. juridiniai asmenys, registruojami Juridinių asmenų registre, o jų vardai atskirai nebėra registruojami (žr. 2003 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1407). Juridinių asmenų registras nebetikrina, ar registruojamas vardas atitinka Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tuo turi rūpintis pats juridinio asmens steigėjas.

    Siekiant užtikrinti pagal naują tvarką registruojamų juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumą, dokumentų teikėjams rekomenduojama kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl steigiamo juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo taisyklingumo įvertinimo. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2004 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. N-2 (91) yra patvirtinusi Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles (Žin., 2004, Nr. 27-867).

    Daugiau įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų sudarymo klausimais žr. skyriuje Nutarimai / Įmonių pavadinimai.