Spausdinti
Dešimt metų, kai registruojami lietuviški (nešvepli) interneto srities lt vardai, sukako kovo 30 d. Sukakties proga Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su lt srities vardų registravimo tarnyba „Domreg.lt“, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir asociacija „Infobalt“ atrinko 21 (iš 1587) vardą su savitosiomis lietuviškomis raidėmis ir pasiūlė portalo Delfi.lt lankytojams išrinkti gražiausią. Skelbiamas gražiausiųjų dešimtukas: klaužada.lt, žvaigždutė.lt, žalgiris.lt. ...


     Prieš dešimt metų, 2004 m. kovo 30 d., lietuviškoje interneto srityje lt pradėti registruoti interneto sričių vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių*. Apie tai plačiau kovo 27 d. straipsnyje „Gražiausio internetinio adreso su lietuviškomis raidėmis konkursas“ (Delfi.lt). Sukakties proga išrinktas gražiausias lietuviškos srities lt vardas su savitosiomis raidėmis.

     Rinkimus organizavo Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su lt srities vardų registravimo tarnyba „Domreg.lt“, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir asociacija „Infobalt“. Iš šių institucijų atstovų sudaryta komisija peržvelgė 1587 vardus – tiek per dešimtmetį iš viso registruota vardų su savitosiomis lietuviškomis raidėmis ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž. Septyni komisijos nariai iš pradžių atrinko po 12 vardų, o galutiniam vartotojų vertinimui nuspręsta pateikti 21 srities vardas: aštriai.lt, braškės.lt, dešra.lt, išteku.lt, klausimėlis.lt, klaužada.lt, kupolė.lt, laiškai.lt, lietuvybė.lt, ližė.lt, mažųjų-valdos.lt, meškėnas.lt, raštija.lt, rumšiškės.lt, tyrėjųnaktis.lt, užačiū.lt, žalgiris.lt, žalia.lt, žara.lt, žūklė.lt, žvaigždutė.lt.

     Vartotojų vertinimui pateikti svetainių vardai (kitaip – domenai), kurie sudaryti iš taisyklingų žodžių ar žodžių junginių su savitosiomis lietuviškomis raidėmis. Juos atrenkant atsižvelgta į vardo skambesį, sandarą (ar taisyklingai sudarytas), taip pat kaip vardas atspindi svetainės turinį, ar svetainė parengta taisyklinga kalba.

     Naujienų portale Delfi.lt už pasiūlytus vardus balsavo 1435 interneto vartotojai. Gražiausiu išrinktas vaikų darželio svetainės vardas klaužada.lt. Dešimtuką žr. toliau.

     Gera žinia, kad paskelbus gražiausio srities vardo rinkimus suaktyvėjo vardų su savitomis lietuviškomis raidėms registravimas. Per penkias balsavimo savaitės dienas užregistruoti net 46 nauji vardai. Vadinasi, kitais metais bus iš ko rengti naujus srities vardo rinkimus.


     Gražiausių interneto srities lt vardų dešimtukas (svetainės Delfi.lt lankytojų balsai)

1. klaužada.lt (162)

2. žvaigždutė.lt (156)

3. žalgiris.lt (134)

4. ližė.lt (119)

5. užačiū.lt (104)

6. braškės.lt (98)

7. aštriai.lt (91)

8. dešra.lt (74)

9–10. kupolė.lt (71)

9–10. meškėnas.lt (71)Rekomendacijos dėl interneto srities vardo sudarymo

1. Pirmiausia turėkite omenyje, kad vardas internete (dar kitaip – domenas) gali tiksliai atspindėti įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimą ar reikšminį veiklos žodį (plg.: pėda.lt, braškės.lt, krepšinis.lt, žūklė.lt), vietovės vardą (plg. Rumšiškės.lt), pavardę (plg. Čipliai.lt).

2. Srities vardą sudarantys žodžiai gali būti ne tik daiktavardžiai, bet įvairios kalbos dalys (plg.: veiksmažodis – išteku.lt, būdvardis – žalia.lt, prieveiksmis – aštriai.lt); vardažodžiai gali būti ne tik vardininko linksnio formos (plg. kilmininko formos – vestuvių.lt).

3. Kai pavadinimas dvižodis ar keliažodis, rekomenduojama žodžių nesulieti, bet jungti brūkšneliu (pvz.: mažųjų-valdos.lt, sklypai-pajūryje.lt).

4. Srities pavadinimą gali sudaryti ne tik žodis ar žodžių junginys, bet ir raidinė pavadinimo santrumpa (plg. šmpf.lt – Švietimo mainų paramos fondo svetainė).


_____________________

* Sauliaus Maskeliūno (Lietuvos kompiuterininkų sąjungos prezidento) komentaras

     Interneto srities „lt“ vardai (domenai) gali būti sudaromi vartojant 26 lotyniškas raides (tarp jų ir q, w, x), 9 savitąsias lietuvių abėcėlės raides (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž), 10 skaitmenų (0–9) ir 1 ženklą – brūkšnelį (-). Leistinų simbolių .lt IDN subdomenuose rinkinį (PDF) žr. svetainėje domreg.lt.

     26 lotyniško pagrindo raidės buvo vartojamos nuo pradžių. 2003 m. buvo paskelbtas dokumentas, kuriuo reglamentuotas tarptautinių ženklų vartojimas sričių varduose. Lietuviškos raidės pradėtos vartoti nuo 2004 m. Kitokie, net jei ir lotyniško pagrindo abėcėlių rašmenys, pvz., latvių, turkų, ispanų, prancūzų ir kt., srityje „lt“ nevartojami (neleistini).

     Sričių vardų (domenų) su specialiaisiais rašmenimis kodavimas: srities vardas, koduotas unikodu, konvertuojamas į ASCII ženklų eilutę specialiu kodu „Punycode“, o prieš rodant srities vardą interneto vartotojams vėl iškoduojamas unikodo ženklais. Šitaip išvengiama galimos painiavos daugiakalbėje terpėje ir sudaroma galimybė specifinį interneto adresą surinkti bet kam. Pavyzdžiui, gražiausiu išrinktas lietuviškas interneto vardas www.klaužada.lt iš tikrųjų koduojamas taip: www.xn--klauada-gxb.lt.