Spausdinti
2003 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą pareiškėjai Vilijai Bartašiūtei po santuokos sudarymo suteikti pavardę Rudis ir pareiškėjos prašymą atmetė.

2003 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą pareiškėjai Vilijai Bartašiūtei po santuokos sudarymo suteikti pavardę Rudis ir pareiškėjos prašymą atmetė.

Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.31 straipsnis suteikia teisę asmeniui po santuokos įregistravimo pasirinkti sutuoktinio pavardę, bet ne pavardės formą.

Teismas pabrėžė, kad remiantis CK 3.282 straipsniu vardai, pavardės ir vietovardžiai rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles. Taip pat nurodė, kad asmenvardžių, tarp jų ir pavardžių lytis (formas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, o moterų pavardžių formų darymą iš vyriškų pavardžių – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 patvirtintas kalbos normų rinkinys „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas, Vilnius, 1992), kurio § 48 įtvirtinta moteriškų pavardžių daryba su priesagomis -ienė, -(i)uvienė, ir 2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 2 (87) patvirtintos taisyklės, kurios tradicinį priesaginį lietuvių moterų pavardžių darybos modelį papildė galūniniu modeliu su .

Gediminas Švetkauskas