Spausdinti
Numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą.

Kalbos komisija ne kartą yra atkreipusi įvairių institucijų dėmesį į tai, kad būtina tikslinti pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės objektams suteikimo ir keitimo tvarką. Pagal dabar galiojantį Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą savivaldybių tarybos savarankiškai priima sprendimus dėl minėtų objektų pavadinimų, o Kalbos komisija teikia išvadas tik dėl tų pavadinimų taisyklingumo. Neseniai pareikštas Vilniaus rajono savivaldybės ketinimas vieną iš Pikeliškių kaimo gatvių pavadinti Juzefo Pilsudskio vardu patvirtino galimybę įamžinti didelės visuomenės dalies neigiamai vertinamus asmenis ar įvykius.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą, kuriame numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą. Panaši tvarka galioja ir Estijoje.

 

Parengė Jūratė Palionytė