Spausdinti
Mokyklinių vadovėlių kalba ne visada be priekaištų. Komisijoje bus rengiami kalbos reikalavimai, Švietimo ir mokslo ministerija rengs edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.

Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė ir Programų skyriaus vedėja V. Ragaišienė susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi A. Puodžiuku, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistėmis A. Razmantiene ir E. Sederevičiūte. Svarstyta galimybė Kalbos komisijoje ekspertuoti vadovėlių kalbą, parengti edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.
Ministerija įsipareigoja surinkti grupę edukologijos specialistų, kurie jau šiemet pradės parengiamuosius žodyno darbus.
Kalbos komisija artimiausiu metu patvirtins Vadovėlių aprobavimo pakomisę, parengs vadovėlių kalbos reikalavimus, ekspertavimo tvarką.

Parengė Irena Smetonienė