Spausdinti
, kompiuterija
Straipsnyje vardijami ir aiškinami lietuviškos „Vistos“ versijos neišbaigtumai ir netikslumai.

Lietuviška „Vistos“ versija buvo išleista 2007 m. balandį – trimis mėnesiais vėliau nei angliška. Dar po kiek laiko lietuvių kalba buvo įdėta į daugiakalbę versiją „Windows Vista Ultimate“. Tie, kas įsigijo anglišką versiją nesulaukę lietuviškos, gali tai padaryti dabar. Lietuvinimo papildinius nemokamai platina bendrovė „Microsoft“ (apie tai buvo rašyta „Kompiuterijos “ Nr. 3, p. 43), taip pat ir trečiosios šalys (pvz., http://www.froggie.sk/).

„Windows Vista“ sulietuvinta giliau nei jos pirmtakė „Windows XP“. Išverstas išsamus žinynas. Svarbesnių reikmenų pavadinimai išversti į lietuvių kalbą: piešimas, užrašinė, teksto doroklis, Windows paštas, Windows naršyklė, skaičiuotuvas ir kt. Tai geras pavyzdys kitų programų lokalizuotojams. Tik reikmenų sąraše dar užsilikęs senoviškas skaičiuotuvo pavadinimas – kalkuliatorius.

Į sistemą įdėta lietuviškos standartinės klaviatūros, kuri čia vadinama lietuviška nauja, tvarkyklė. Taigi nereikės iš interneto patiems siųsdintis tvarkyklių ir jų diegti. Bet neišvengta ir klaidų.

Į lietuvių kalbą neišversti valdymo klavišų pavadinimai (Ctrl, Shift, Enter ir kt.) ir todėl jie neatitinka užrašų ant lietuviškos klaviatūros. Kai kurios naujesnės programos šiuos užrašus ima iš tvarkyklės ir juos rodo meniu laukuose, žinyne, kad lokalizuotojams nereikėtų jų versti kiekvienoje programoje. Kol kas tokių programų nedaug. Matyt, dėl to klaida liko nepastebėta.

Kai kurių sparčiųjų klavišų raidės neatitinka visuotinai priimtų. Pavyzdžiui, norint iškirpti reikia spausti ne Vald+X, o Vald+Ū. Klaidos priežastis akivaizdi – programuotojai pamiršo, kad klaviatūra lietuviška, ir šiuos klavišus paliko tokius, kurie yra amerikietiškoje.

Sistemoje „Windows XP“ lietuviškos klaviatūros nebuvo. Jos tvarkyklę parengė mūsų programuotojai ir minėtų klaidų nepadarė. Tai pirmiausia Rimo Berlinsko ir Vlado Tumasonio nuopelnas.

Operacinėje sistemoje nustatyti teisingi numatytieji lietuvių kalbos lokalės parametrai, išskyrus trumpąjį datos formatą: datos komponentai skiriami taškais, ne brūkšneliais, kaip numato standartai. Tokį formatą iš operacinės sistemos nuostatų ima ir daugelis kitų programų. Gerai tik, kad šį dalyką galima lengvai pataisyti patiems. Reikia iš Valdymo skydo pasirinkti Regiono ir kalbos parinktys ir atverti kortelę Formatai. Paskui – paspausti mygtuką Tinkinti šį formatą ir, atvėrus kortelę Data laukelyje Trumpasis datos formatas užrašą yyyy.MM.dd pakeisti užrašu yyyy-MM-dd.

Kartu su sistema platinama naršyklės „Internet Explorer“ 7-oji versija, kuri atpažįsta lietuviškus interneto sričių vardus, pavyzdžiui, „žalgiris“ (interneto adrese http://www.žalgiris.lt). Tam, kad šią funkciją galėtų atlikti ankstesnės naršyklės versijos, reikėdavo iš interneto atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą priedą.

Pašalintas ir beveik dešimtmetį gyvavęs trūkumas: IE7 jau pripažįsta tarptautinę koduotę ISO-8859-13.

Nors „Vista“ išversta kur kas giliau nei jos pirmtakė, bet dar pasitaiko neišverstų žodžių ir tekstų. Iš pusšimčio valdymo skyde matomų priemonių aštuonių pavadinimai neišversti, pvz.: Device Manager, iSCTI Iniaciator, administravimo grupėje iš 36 aplankų pavadinimų neišversti trys. Garso skyriuje neišversti visi penki ten esantys garso įtaisų pavadinimai, pvz.: speakers, headphones.

Papildomų spausdinimo parinkčių lange, kuris naudojamas įvairiose programose, matome keletą neišverstų žodžių.

papildomų spausdinimo parinkčių lange, kuris naudojamas įvairiose programos, matyti keletas neišverstų žodžių (žr. 1 pav.)

1 pav.

1 pav.

 

Pasitaiko neteisingų vertimų. Pavyzdžiui, kortelė vadinama skirtuku, kalbų grupėscenarijumi (angliškai kalbų grupė ir scenarijus vadinami vienodai – script; vertėjas parinko ne tą žodžio reikšmę). Neskiriamos rikiavimo ir rūšiavimo sąvokos. Kai kur vietoj skaitmens rašoma skaičius.

Ne visur suderintos žodžių gramatinės formos, pvz.: Pirmyn į Darbalaukis, Sudėti pagal Tipas, Sudėti pagal Dydis (naršyklėje „Windows“). Be to, pasitaiko, kad viduryje sakinio bendriniai daiktavardžiai rašomi didžiąja raide. Nederinamos daiktavardžių formos su dinamiškai keičiamais skaičiais, pavyzdžiui, fotografijų galerijoje: 13 elementai (= elementų), 1 pažymėta (=pažymėtas).

Tai originalios programos internacionalizacijos klaidos.

Tekstų doroklio dokumentų įvedimo lange neteisingai pavartotas žodis formatas užraše „Tekstinis dokumentas – MS-DOS formatas (*.txt)“. Turėtų būti koduotė, nes grynasis tekstas formatų neturi.

Keletas netikslumų su koduotėmis yra lange Įrašyti kaip (langas naudojamas įvairiose programose), žr. 2 pav.

2 pav.

2 pav.

ANSI yra 8 bitų koduotė, tapati Vakarų Europos koduotėms. Ji netinka lietuvių kalbai. Lietuvių kalbos 8 bitų koduotė (sistemoje „Windows“) yra „Windows-1257“. Iš tikrųjų čia tokia koduotė ir yra, bet neteisingas užrašas, patekęs iš programuotojų, nesusipažinusių su Europos kalbų koduotėmis, amerikietiško žargono.

Frazė angl. big endian lietuviškai verčiama mažėjantys baitai, todėl visą koduotės pavadinimą būtų galima versti Unikodas, mažėjantys baitai.

Skaičiaus trupmeninė dalis skiriama tašku, ne visur yra tarpas tarp skaičiaus ir matavimo vieneto (pvz., 2.20GHz).

Į lietuvių kalbą išverstas beveik visas gana išsamus žinynas. Vienas didelis jo skyrius, skirtas ne tik „Windows“ naujokui, bet ir pirmą kartą sėdusiam prie kompiuterio. Aiškinama vaizdžiai ir suprantamai. Gaila tik kad jo pavadinimas paliktas neišverstas – Windows Basics. (Galbūt vertėjas neišdrįso jo versti, palaikęs „Basic“ kalbos pavadinimu.)

Skliaustuose pateikiama kai kurių pirmą kartą pavartotų keliažodžių terminų angliška santrumpa, pavyzdžiui, interneto paslaugų tiekėjas (ISP) (kitos santrumpos CPU, COA, SSID). Toliau tekste vietoj lietuviško termino vartojama jo angliško atitikmens angliška santrumpa. Tai klaidina skaitytoją, nes jam reikia įsiminti beprasmį raidžių rinkinį, todėl geriau būtų vartoti lietuvišką santrumpą arba nuosekliai vartoti netrumpintą pavadinimą. Tokių atvejų nelabai daug (tai netaikoma protokolų ir kitų objektų pavadinimams, kuriuos galima laikyti tikriniais).

Pavyzdžiuose pateikiami nelietuviški asmenvardžiai, pvz., Jei dabartinis vartotojas yra Molly Clark, Jim Hance ir pan. (Galėtų būti lietuviški.)

Ne visi simboliniai pavadinimai, pvz., „Windows“, išskiriami kabutėmis arba kitu šriftu. Kai kur vietoj tikrų kabučių vartojamas jų pakaitalas – paprastosios (stačiosios) kabutės. Kartais vietoj brūkšnio rašomas brūkšnelis arba abipus brūkšnio nepaliekama tarpų. Yra nuorodų į neišverstus tinklalapius, nenurodant, kad jie yra parašyti anglų kalba.

Programa gana didelė ir joje vartojama daug terminų. Kai kurie iš jų kelia abejonių, nes skiriasi nuo tas pačias sąvokas įvardijančių terminų aprobuotuose žodynuose, standartuose arba vartojamų kitose programose:

anuliuoti (= atšaukti),

atšaukti (= atsisakyti),

balso greitis (= balso sparta),

doroklis (= rengyklė; pvz., asmeninių simbolių rengyklė),

garso maišytuvas (= garsų maišiklis),

greita peržiūra (= sparti peržiūra),

įklijuoti (= įdėti),

kartoti (= grąžinti),

koncentratorius (= telktuvas),

kontaktas (= adresatas, asmuo kontaktams ir pan.),

mainų sritis (= iškarpinė),

maksimizuoti langą (= išskleisti langą),

minimizuoti langą (= suskleisti langą),

perjungtuvas (= perjungiklis),

puslapių diapazonas (= puslapių rėžiai),

RAM (= operatyvioji atmintis, OA),

redaguoti patikimumą (neaišku, kaip galima redaguoti patikimumą, gal patikimumo parametrus ar pan.),

rėmelis (= kadras; ten, kur angl. frame),

sertifikatas (= liudijimas; ten, kur liudijamas tapatumas),

sinchronizavimas (= suvienodinimas; ten, kur kalbama ne apie laiką),

šypsniukas (= jaustukas; ten, kur turima omenyje bet kuris ženklelis; šypsniuku vadinamas atskiras šypseną vaizduojantis ženklelis),

šliužas (= tinklų sietuvas),

tema (= apipavidalinimas, išvaizda).

Simbolis ir ženklas bendrinėje kalboje vartojami sinonimiškai. „Vistoje“ vartojamas simbolis. Koduočių ir klaviatūros standartuose vartojamas ženklas. Panašiais atvejais ženklas vartojamas ir bendrinėje kalboje: spaudos ženklas, skyrybos ženklas. Taip vadinama ir naujesniuose žodynuose. Todėl gal ir čia reikėtų vadinti ženklu. O simboliu daugiau linkstama vadinti simbolinį žymėjimą, kuris gali būti sudarytas ir iš kelių ženklų.

Lietuviškos „Vistos“ versijos neišbaigtumų ir netikslumų nemažai, vis dėlto gerokai mažiau negu pirmoje sulietuvintoje operacinės sistemos versijoje „Windows XP“. Tikėkimės, kad naujesnėse versijose nebeliks ir čia paminėtųjų.

Doc. dr. Gintautas Grigas

 

(„Kompiuterija“, 2008, Nr. 12, p. 24–25)