Spausdinti
2003 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslo taryba svarstė Kalbos komisijos anksčiau iškeltą lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimą.

Kalbos komisijos jau ne kartą keltas lietuvių kalbos vartojimo moksle klausimas 2003 m. kovo 3 d. apsvarstytas Lietuvos mokslo tarybos išplėstiniame posėdyje.

Pagrindinį pranešimą skaitęs Kalbos komisijos narys, Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedros profesorius Albertas Rosinas pabrėžė, kad kai kurios Vyriausybės dokumentų ir rengiamų projektų nuostatos iš mokslo stumia valstybinę kalbą: lietuviškai parašyti mokslo darbai laikomi menkesnės vertės už anglų kalba parašytus darbus. Atkreiptas dėmesys į tai, kad skelbti Lietuvos mokslininkų darbus užsienyje būtina, tačiau tai neturėtų būti prievartinis reikalavimas, be to, greta anglų kalbos nepamirštinos ir kitos kalbos.

Apie būtinybę rūpintis lietuvių kalbos išsaugojimu ir plėtra mokslo darbuose, lietuviškosios terminijos kūrimą kalbėjo ir kiti pranešėjai – Kalbos komisijos nariai prof. A. Smilgevičius, habil. dr. G. Subačius, taip pat profesoriai B. Genzelis, V. Gudonis, V. Sirvydis, Z. Zinkevičius, diskusijose dalyvavę Seimo nariai prof. R. Pavilionis, V. Andriukaitis, Kalbos komisijos pirmininkė dr. I. Smetonienė, prof. A. Gaižutis, dr. G. Viliūnas ir kiti. Net kai kurioms minėtų kalbėtojų nuostatoms prieštaravę ir anglų kalbos prioritetą gynę prof. A. Žukauskas, V. Laurinavičius pripažino, kad reikia rengti terminų žodynus, skelbti mokslo populiarinimo darbus lietuvių kalba, įpareigoti mokslininkus teikti užsienyje paskelbtų savo darbų apžvalgas ir pan. Daugumos posėdžio dalyvių nuomone, skirtingi reikalavimai taikytini humanitarinių bei socialinių ir tiksliųjų mokslų atstovams.

Remdamasi posėdžio dalyvių išsakytomis mintimis Lietuvos mokslo taryba priims nutarimą.

Parengė Jūratė Palionytė