Spausdinti
VLKK iš programų lėšų remia kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą. Ar ne metas atnaujinti šių dalykų programas?

Pasitarimuose, seminaruose, konferencijose nuolat iškyla kalbos kultūros dėstymo universitetuose netolygumai. Kalbos komisija prie bendro stalo sukvietė kalbininkus praktikus, dėstančius specialybės kalbos kursą: N. Linkevičienę, A. Smetoną, L. Murinienę, G. Akelaitį, A. Malakauską, A. Kaulakienę. Susitikimo tikslas – pasitarti, ar nebūtų tikslinga rengti tipines kalbos kultūros programas. Jos įpareigotų specialybės kalbos dėstytojus supažindinti studentus ne tik su dažniausiomis kalbos klaidomis, bet ir su stilistikos, retorikos, terminologijos dalykais.
Grupė nutarė iš pradžių parengti socialinės pakraipos mokslų ir techninės pakraipos mokslų programas, vėliau jas skaidyti į pedagogų, teisininkų ir kitas smulkesnes programas.
Artimiausiame komisijos posėdyje bus siūloma šią darbo grupę patvirtinti laikinąja pakomise tipinėms specialybės kalbos dėstymo programoms parengti.

Parengė Irena Smetonienė