Spausdinti
, kalbos politika
Lapkričio 26 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje lankėsi visuomeninės asociacijos – Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos – atstovai.

 

    Lapkričio 26 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje lankėsi visuomeninės Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos atstovai.

     Su sąjungos pirmininke Jūrate Voloskevičiene, Seimo nariu Gintaru Songaila, kitais sąjungos nariais aptarti valstybinės kalbos teisinio reglamentavimo, lietuvių kalbos mokymo ir kiti aktualūs klausimai, tartasi dėl bendradarbiavimo galimybių.

 

__________________

* Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga įsteigta 2010 m. liepos mėn., spalio 13 d. įregistruota kaip visuomeninė asociacija (turi apie šimtą narių). Pagrindiniai sąjungos tikslai yra saugoti lietuvių kalbą, stiprinant jos valstybinį statusą, rengiant viešus renginius, įvairias akcijas, susitikimus su politikais ir pareigūnais. Stebėti ir vertinti, kaip viešajame gyvenime laikomasi įstatymų ir teisės aktų, susijusių su lietuvių kalbos vartojimu, taip pat stebėti valstybinių įstaigų, nuo kurių priklauso valstybinės lietuvių kalbos statuso saugojimas, veiklą. Teikti siūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su lietuvių kalbos vartojimu viešajame gyvenime, projektų. Dalyvauti mokslinėje ir šviečiamojoje veikloje, susijusioje su lietuvių kalbos tyrinėjimu, apsauga, puoselėjimu, pripažinimu ir sklaida. Organizuoti leidybinę veiklą, susijusią su lietuvių kalbos puoselėjimu, dalyvauti radijo ir TV programose, rūpintis lietuvišku žodžiu internetinėje erdvėje, rūpintis parama lietuvių kalbos stiprinimo programose, skleisti žinias apie lietuvių kalbą, jos reikšmę ir vertybes visose žiniasklaidos priemonėse Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos Ekspertų tarybą sudaro 14 lietuvių kalbos mylėtojų ir puoselėtojų: trys Seimo nariai – Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Rytas Kupčinskas, žinomi kalbininkai – Arnoldas Piročkinas (Ekspertų tarybos pirmininkas), Vitas Labutis, Kazimieras Garšva, visuomenės veikėjai – Jonas Ivoška, Ipolitas Ledas, Rimantas Matulis, Paulius Rutkauskas, Tomas Baranauskas, Rimvydas Žiliukas, Audrius Skaistys, jaunuomenės atstovas Saulius Vasiliauskas.