Spausdinti
, programos
Mokslo darbuotojus ir institucijas kviečiame imtis senųjų raštijos paminklų, taip pat kalbos, kultūros paveldo veikalų ir publikacijų rengimo. Šių darbų viešas konkursas skelbiamas pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2011 m. vasario 18 d.

 

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programoje (patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177; Žin., 2004, Nr. 140-5125) numatytai priemonei „Rengti spaudai senuosius raštijos paminklus, kalbos ir kultūros paveldo veikalus ir kitas publikacijas“ vykdyti 2011–2013 m. Projektų trukmė – vieni, dveji arba treji metai.

    Mokslinių tyrimų vykdymo pradžia 2011 m. balandžio 1 d.

    Paraiškos moksliniams tyrimams priimamos iki 2011 m. vasario 18 d. 16.15 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 patvirtintą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą.

    Išsamesnę informaciją teikia Programų skyrius, tel. (+ 370 5) 275 60 95, el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.