Spausdinti
, programos
2011–2013 m. daugiausia dėmesio bus skiriama lietuvių kalbos tarmių kaitos ir sąveikos, bendrinės kalbos normų ir vartosenos sąsajos, užsienyje gyvenančių lietuvių kalbinių nuostatų tyrimams.

 

          Šiais metais pradėta vykdyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118) patvirtinta Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa (toliau – Programa).

         2010 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas konkursas Programoje numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti. Iš viso mokslo ir studijų institucijos pateikė 12 paraiškų, iš jų Kalbos komisijos ekspertai aštuonias pripažino atitinkančiomis keliamus reikalavimus. Kalbos programų koordinavimo tarybos nutarimu su trimis institucijomis – Lietuvių kalbos institutu, Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu – sudarytos septynios sutartys.

           Pradėtų vykdyti mokslinių tyrimų tematika apima svarbiausius Programos uždavinius. 2011–2013 m. daugiausia dėmesio bus skiriama lietuvių kalbos tarmių kaitos ir sąveikos, bendrinės kalbos normų ir vartosenos sąsajos, užsienyje gyvenančių lietuvių kalbinių nuostatų tyrimams (žr. priedą).

         Šiais metais dar numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti veikiančios viešai prieinamos duomenų bazės plėtros paslaugą, aktualių tarmių ir bendrinės kalbos norminamųjų leidinių šalies viešosioms bibliotekoms.

          Iš Valstybinei lietuvių kalbos komisijai patvirtintų asignavimų 2011 m. Programai vykdyti iš viso skirta 360,0 tūkst. Lt.