Spausdinti
Gegužės 6 d. Valstybinės kalbos inspekcijos leidyklų kalbos redaktoriams surengtame seminare dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė ir vyr. specialistė Aistė Pangonytė. Išdėstytos skyrybos naujovės...

Gegužės 6 d. Valstybinės kalbos inspekcija surengė seminarą leidyklų kalbos redaktoriams. Inspektorė Asta Barzdenienė informavo, kokiais metodais ir principais tikrinamos knygos. Deja, konstatuota, kad antrus metus per Metų knygos rinkimus dėl klaidų gausos tampa neįmanoma apdovanoti jokios suaugusiųjų ar paauglių literatūros knygos.

Rita Urnėžiūtė įvertino redaktorių profesijos ypatumus ir kaip redaktorė, ir kaip tikrintoja. Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Jurgita Mikutytė patarė redaktoriams drąsiau leidėjus informuoti apie neredaguotinus vertimus, skatino daugiau bendradarbiauti su teksto vertėju kaip su antriniu knygos autoriumi ne braukiant, o siūlant žodį ar frazę.

Inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas išsakė nuomonę, kad, redaktoriams vertėjų pavyzdžiu susibūrus į sąjungą, draugiją ar gildiją, su jais būtų paprasčiau palaikyti ryšį tiek inspekcijai, tiek kitoms kalbos institucijoms. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė, nors siūlymą palaikė, tačiau patikino, kad ne valstybinės institucijos vaidmuo būtų suburti tokią visuomeninę organizaciją. Pavyzdžiu ir pagalbininku kelyje į solidarumą galėtų būti ne vieną dešimtmetį gyvuojanti Lietuvių kalbos draugija. J. Mikutytė užsiminė apie sumanymą rudenį surengti vertėjo ir redaktoriaus porinio darbo mokymus (žr. llvs.lt).

Redaktoriai sutiko su kalbos tikrintojų pastabomis, uždavė klausimų ir pageidavo, kad apie kalbos norminimo naujoves būtų skelbiama ne tik moksliniu stiliumi, bet ir paprasčiau, pateikiant naujesnių ir šiuolaikiškesnių pavyzdžių.

Kalbos komisijos vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė priminė, kad nutarimai ir rekomendacijos, jų komentarai skelbiami svetainėje vlkk.lt. Atskiru pranešimu išdėstyta, kas nauja skyryboje, palyginti su iki 2006 m. rugsėjo 28 d. patvirtintų nutarimų galiojusiomis taisyklėmis (žr. toliau).

Pangonytė A. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės