Spausdinti

   Birželio 17 d. sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių kultūrinės veiklos, lituanistinio švietimo mecenatė Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė (1920–2011). Pagerbiant šią šviesią ir taurią asmenybę, birželio 17 d. 18 val. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, bus aukojamos Šv. Mišios, o 19 val. vyks Aleksandros Kazickienės ir jos mokytojo Petro Būtėno atminimą įamžinančios premijos įteikimo šventė.


   Kalbininkas, tautotyrininkas, vertėjas, pedagogas Petras Būtėnas (1896–1980) buvo viena ryškiausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Autoritetingas mokytojas gebėjo derinti pedagoginį ir mokslinį darbą, buvo įsitraukęs į miesto visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Pagerbdama savo lietuvių kalbos mokytoją Panevėžio mergaičių gimnazijoje Petrą Būtėną, šią premiją 2002 m. įsteigė Aleksandra Kazickienė.
    2018 m. premija atgaivinta naujų steigėjų, šiek tiek pakeistas jos pavadinimas. Premiją bendru sutarimu atkūrė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Šis apdovanojimas skiriamas už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis (akcentologija, dialektologija, norminamoji kalbotyra, onomastika, leksikologija ir leksikografija, tautosaka, kraštotyra, mokyklinė lituanistika), ir lituanistinės veiklos organizavimą.
   Pirmuoju atkurtos premijos laureatu 2019 m. tapo pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių, metodinių ir mokomųjų priemonių autorius doc. dr. Bronius Dobrovolskis. 2020-ųjų premijos laureatė – Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. (HP) Rita Miliūnaitė. Mokslininkės interesų sritys – norminamoji kalbotyra, sociolingvistika, interneto lingvistika. Rita Miliūnaitė yra 5 mokslo monografijų, daugiau kaip 45 mokslo straipsnių ir daugiau kaip 85 mokslo populiarinamųjų straipsnių autorė, įvairių kalbos praktikos leidinių bendraautorė ir sudarytoja (svarbiausias iš jų – atskiromis knygelėmis išleisti „Kalbos patarimai“). Ritos Miliūnaitės akiratyje yra ir greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis – leksika: kalbininkė prižiūri nuolat pildomą internetinį Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną, ir lietuvių kalbos mokymas: ji su bendraautoriais rengia lietuvių kalbos mokomuosius kompiuterinius žaidimus. Premija kalbininkei paskirta už daugiašakę lituanistinę mokslinę ir mokslo populiarinamąją veiklą.
   Renginyje kalbės Kazickų šeimos fondo, Lietuvių kalbos draugijos, Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, visuomenininkų atstovai. Muzikinę programą atliks vargonininkai prof. Leopoldas Digrys ir prof. Renata Marcinkutė Lesieur, solistai prof. Asta Krikščiūnaitė ir Liudas Mikalauskas.

Rita Miliūnaitė (Eglės Šleinotienės nuotrauka)