Spausdinti
, rašyba
Kalbos komisijos patarimai, kaip sudaryti ir vartoti stotelių pavadinimus, tikimasi, pravers didesnių miestų savivaldybių administracijoms peržiūrint turimus stotelių pavadinimus, gaminant naujas lenteles ar mažesniems besiplečiantiems ir stoteles įrengiantiems miestams ir miesteliams.

Stotelių pavadinimai normintojų gana ilgai laikyti paribyje, neapsisprendus, ar jiems, kaip mikrotoponimams (urbanonimams), taikyti geografinių, topografinių objektų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisykles – visiškai priderinti prie gatvių pavadinimų (plg. Žaliųjų Ežerų gatvė, Parodų Rūmų g., tai ir Žaliųjų Ežerų stotelė, Parodų Rūmų stotelė), ar labiau atsižvelgti į informacinę (orientacinę) pavadinimo paskirtį ir rašyti taip pat ar beveik taip pat, kaip rašomas pamatinis pavadinimas (plg.: Žalieji ežerai ir Žaliųjų ežerų st., parodų rūmai ir Parodų rūmų stotelė).

Kad ir nesant kalbinių rekomendacijų, stotelių pavadinimai visada buvo ir yra tarptautinio, tarpmiestinio ir vietinio (miesto) transporto maršrutų dalis. Jie, kaip įprasta, sudaromi su vietų, kuriose transportas stoja, nuorodomis, o stotelių lentelėse rašomi paprastai didžiųjų raidžių šriftu, pvz.: MOLĖTAI (mst.),  Alantos stotelė ir ALANTA (mstl.), Padegsnio stotelė ir PADEGSNYS (kryžkelė).

Miestuose stotelės dažniausiai pavadinamos miesto dalių, kvartalų, gatvių – ar kurioje stotelė įrengta, ar gretutinės, šoninės gatvės – vardais, taip pat pagal šalia ar netoliese esamų įvairių objektų pavadinimus, pvz., parkų, tiltų, aikščių, paminklų, įmonių, įstaigų. Visiška retenybė – ne su konkrečiu objektu siejamas pavadinimas, pvz., Atminties st. Karoliniškėse Viniuje, greičiausiai siejamas su Sausio 13-osios įvykiais prie televizijos bokšto.

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose stotelių pavadinimų sudarymo būdai labai panašūs, tačiau pavadinimų pateikimas ir rašyba lentelėse iki šiol smarkiai įvairuoja. Siekdama sunorminti stotelių pavadinimų sudarymą ir rašymą, 2011 m. birželio 23 d. Kalbos komisija protokoliniu nutarimu Nr. NP-6 patvirtino rekomendaciją „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ (žr. svetainės „Nutarimų“ skyriuje: „Protokoliniai nutarimai“ arba „Rašyba“). 

Nustatyta, kad stotelių pavadinimai turėtų būti pradedami didžiąja raide, gimininis žodis stotelė arba jo trumpinys st. rašomi mažąja raide, o jei yra daugiau sudaromųjų žodžių, jie rašomi pagal bendrąsias rašybos taisykles, atsižvelgiant į objekto pavadinimo rašybą, pvz., Šeškinės poliklinikos st. (ne Šeškinės Poliklinikos st.). Pagal sudaromuosius žodžius išskirtos penkios stotelių pavadinimų grupės: iš bendrinių žodžių ir junginių, tiesioginių, simbolinių tikrinių pavadinimų, geografinių pavadinimų.

Rekomenduojami trumpi ir informatyvūs pavadinimai. Jų nepatariama sieti su dažnai trumpalaikiais simboliniais įstaigų pavadinimais (pvz., geriau vadinti Hidrogeologijos st., Elektros tinklų st., nei sieti su simboliniais įmonių, kurios užsiima atitinkama veikla, pavadinimais, kaip UAB „Artva“ ar AB LESTO). Jei vis dėlto pamatu pasirenkamas simbolinis pavadinimas, į stotelės pavadinimą neturėtų būti perkeliama juridinio asmens teisinės formos nuoroda. Dar atkreiptinas dėmesys, kad sudarant stotelių pavadinimus simboliniai įmonių, įstaigų pavadinimai atsiduria pažyminio vietoje, todėl vartotini kilmininko forma (pvz., „Spartos“ stotelė – ne UAB „Sparta“ stotelė ar „Sparta“ stotelė).

Sudarant stotelių pavadinimus ilgesnius objektų pavadinimus rekomenduojama trumpinti iki aiškiausio orientacinio žodžio ar žodžių junginio, plg.: Operos ir baleto teatras Operos st. arba Teatro st. Jei miesto teritorijoje yra keli tos pačios rūšies objektai, tada gali praversti ir ilgėlesni pavadinimai, plg.: Seniūnijos st. (kai teritorijoje viena seniūnija) ir Domeikavos seniūnijos st., Rokų seniūnijos st. (kai seniūnijų daugiau) arba Žalgirio st. ir „Žalgirio“ stadiono st. (abi stotelės Vilniuje – viena Žalgirio gatvėje, kita prie „Žalgirio“ stadiono).

Stotelių pavadinimai negali būti sudaromi iš netaisyklingų, nenorminių žodžių ar žodžių junginių, nenorminių vietovardžių formų.

Savivaldybių administracijoms palikta apsispręsti, ar stotelių lentelėse pavadinimus teikti oficialius (su žodžiu stotelė ar jo trumpiniu st.), ar sutrumpintus (nurodant tik pamatinį vardą). Taip pat laisvai gali būti pasirenkamas šriftas: rašoma įprastai tik pirma didžiąja raide, visas pavadinimas didžiosiomis raidėmis ar vardo dalis didžiosiomis raidėmis ir tik stotelė ar st. mažųjų raidžių šriftu. Vieno kurio pasirinkto būdo toje pačioje gyvenamoje teritorijoje būtina laikytis nuosekliai, nemaišant kelių. Pvz.:

  • Medelyno st., Botanikos sodo st., Aušros g. st., „Spartos“ st., „Žalgirio“ stadiono st.
  • MEDELYNAS, BOTANIKOS SODAS, AUŠROS G., „SPARTA“, „ŽALGIRIO“ STADIONAS

Iš stotelės pavadinimo išleidus gatvių nomenklatūros žodžius, žodis stotelė ar jo trumpinys st. paliekamas. Pavyzdžiui, Kaune ir Panevėžyje įprasta lentelėse rašyti AUŠROS G., o Vilniuje žodis gatvė išleidžiamas – AUŠROS st. Vienoks ar kitoks užrašymo būdas Kalbos komisijos patvirtintai rekomendacijai neprieštarauja.

Patarimai, kaip sudaryti ir vartoti stotelių pavadinimus, tikimasi, pravers didesnių miestų savivaldybių administracijoms peržiūrint turimus stotelių pavadinimus, gaminant naujas lenteles ar mažesniems besiplečiantiems ir stoteles įrengiantiems miestams ir miesteliams.

Kartu nuo šiol aišku, kad dokumentuose vartotini oficialūs stotelių nomenklatūros pavadinimai (su žodžiu stotelė). Tuo šie pavadinimai panašūs į gatvių pavadinimus. Laisvesniuose stiliuose, garsiniuose transporto pranešimuose, kaip ir kelio ženkluose, stotelių pavadinimai gali būti pavartoti ir be žodžio stotelė. Pvz.: Lukiškės, kita – Kražių stotelė. Prūsų stotelė, kita stotelė – „Spartos“. Balandį Žaliojo tilto stotelėje buvo atliktas remontas. Keliautojai renkasi Žaliųjų Ežerų gatvėje, Mokyklos stotelėje.  

Aistė Pangonytė,
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė