Spausdinti
Vienoje vykusioje 23-iojoje UNGEGN sesijoje Lietuva kartu su Latvija ir Estija pristatė Baltijos skyriaus ataskaitą apie vietovardžių norminimo, vartojimo, teritorijos kartografavimo ir duomenų bazių kūrimo darbus.

Kovo 28 – balandžio 4 d. vykusioje Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 23-ioji sesijoje Vienoje dalyvavo du Lietuvos atstovai – Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė ir Nacionalinės žemės tarnybos GIS ir kartografijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, UNGEGN Baltijos skyriaus vadovė Danutė Mardosienė.

Geografinių pavadinimų ekspertų grupė yra viena iš septynių Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos (ECOSOC) padalinių. Grupė suburta prieš 40 metų geografinių pavadinimų standartizacijos (norminimo) reikalams. Ją sudaro 22 kalbiniai, regioniniai skyriai ir 9 darbo grupės. Kas dveji metai vykstančiose sesijose sprendžiami nelotynišką raidyną vartojančių kalbų vietovardžių lotynizacijos (romanizacijos), žemėlapių rengimo ir geografinių pavadinimų duomenų bazių (naujas projektas, kuriame ketina dalyvauti ir Lietuva – EuroGeoNames) ir kiti klausimai. Netiesiogiai ir tiesiogiai tai susiję su teritorijų planavimu, taikos palaikymu, navigacija, prekyba, kultūros paveldo išsaugojimu, pagalba katastrofų metu ir kt.

23-iojoje UNGEGN sesijoje išklausytos regioninių skyrių ir darbo grupių (Šalių pavadinimų, Lotynizacijos, arba Romanizacijos, Egzonimų, Terminologijos, Duomenų bazių ir kt.) ataskaitos ir atskiri šalių pranešimai. Baltijos skyriaus ataskaitą kartu rengia Lietuvos, Latvijos ir Estijos už vietovardžius ir jų vartojimą žemėlapiuose atsakingų institucijų atstovai.

Plačiau žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn.htm