Spausdinti
Birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko 3-ioji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija. Ją organizavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato (VRGD) Lietuvių kalbos departamentas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius.

        Birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko 3-ioji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija. Ją organizavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato (VRGD) Lietuvių kalbos departamentas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius. Pastarosios institucijos, taip pat Lietuvos nuolatinės atstovybės atstovai pirmą kartą dalyvavo LTF konferencijoje nuotoliniu būdu – LR Seimo ir ES Tarybos konferencijų sales jungė vaizdo konferencijos ryšys.

       Priešpietinėje konferencijos sesijoje Europos Komisijos VRGD Lietuvių kalbos departamento vadovas Arūnas Butkevičius apžvelgė LTF antrųjų metų veiklą, taip pat trumpai aptarė 2013–1014 m. veiklos gaires. Europos Komisijos VRGD  A direktorato direktorius Miroslavas Adamišas konferencijos dalyviams papasakojo apie vertimo organizavimą Europos Komisijoje, nurodė, kokias problemas tenka spręsti VRGD – didžiausiam pasaulyje vertimo padaliniui. Europos Sąjungos Tarybos terminologinio darbo gerąja patirtimi pasidalijo Ingrid Swinnen, ES Tarybos generalinio sekretoriato terminologijos sektoriaus koordinatorė. Terminijos darninimo klausimus, kylančius verčiant ES dokumentus į latvių kalbą, aptarė Europos Komisijos VRGD  Anglų kalbos departamento skyriaus vadovė Valda Selga Liepiņa. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona į terminologiją pažvelgė tautiniu ir tarptautiniu aspektais.

       Po pietų konferencija tęsė darbą keturiose diskusijų grupėse: buvo svarstomi probleminiai aplinkos, transporto, energetikos, finansų ir bankų terminijos klausimai, terminijos darninimo būdai ir procesai, daug dėmesio buvo skirta kalbos ir terminologijos technologijoms. Terminologijos ir kalbos technologijų diskusijų grupei vadovavo VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė (kartu su Lietuvių kalbos instituto direktore Jolanta Zabarskaite), o aplinkos, energetikos ir transporto terminijos diskusijų grupei – VLKK Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyr. specialistas Alvydas Umbrasas (kartu su Mariumi Daškumi, atstovavusiu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui).

       Diskusijų grupėms baigus darbą buvo bendrai aptarti šio darbo rezultatai. Išrinkus LTF koordinavimo grupę visos konferencijos darbą apibendrino VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė.

___________________

Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumo konferencija (2013-06-07 vaizdo įrašas), žr. svetainėje LRS.lt, skyriuje „Dabar Seime“.