Spausdinti
, programos
2011 m. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą vykdė 3 institucijos (gautos 7 metinės ir 2 baigiamosios ataskaitos), Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą – 20 institucijų (gautos 25 metinės ir 11 baigiamųjų ataskaitų).

          Kalbos komisija baigė 2011 metais Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų vertinimą. 

          2011 m. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą vykdė 3 institucijos (gautos 7 metinės ir 2 baigiamosios ataskaitos), Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą – 20 institucijų (gautos 25 metinės ir 11 baigiamųjų ataskaitų). 

         Pateiktų ataskaitų vertinimo kriterijai: darbo užduoties vykdymas, darbo atlikimo terminų laikymasis, pateiktos medžiagos (ar atlikto darbo) kokybė, galimybė tęsti ir baigti darbą numatytu laiku (ar darbo sklaida) ir lėšų panaudojimo pagrįstumas.  

        Kalbos programų koordinavimo tarybos nariai ir Kalbos komisijos ekspertai iš karto teigiamai įvertino 40 ataskaitų. Koordinavimo tarybos sprendimu 4 ataskaitos grąžintos institucijoms tikslinti, 1 ataskaitos vertinimas atidėtas iki š. m. gruodžio 31 d. Mokslo ir studijų institucijų pakartotinai pateiktos ataskaitos įvertintos teigiamai ir patvirtintos.  

         Geriausiai (30 balų) ekspertai įvertino Lietuvių kalbos institute vykdyto lituanistikos mokslinio tyrimo projekto Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas (vadovė R. Vladarskienė) ir Vilniaus universitete vykdyto lituanistikos mokslinio tyrimo projekto Fridricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos (Grammatik der littauischen Sprache, 1876) vertimas (vad. B. Kabašinskaitė) metines ataskaitas, specialybės kalbos dėstymo Aleksandro Stulginskio universitete (vadovė G. Klimovienė), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (vadovas L. Kižla), Šiaulių universitete (vadovė O. L. Gudzinevičiūtė) ir Vytauto Didžiojo universitete (vadovė A. Kazlauskienė) metines ataskaitas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje rengiamos literatūros rodyklės Lietuvių kalbotyra 2006–2010 (vad. R. Pukėnienė) metinę ataskaitą.  

         Iš metinių ir baigiamųjų ataskaitų matyti, kad 2011 m. programas vykdžiusios institucijos planuotus darbus atliko, skirtas lėšas panaudojo pagal paskirtį.