Spausdinti
Birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo konferencija.

Birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo konferencija.

Į konferenciją susirinko atstovų iš Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, universitetų.

Konferenciją pradėjo l. e. p. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato generalinis direktorius Rytis Martikonis, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Česlovas Vytautas Stankevičius, Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis.

Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Europos regionų komiteto, Europos Centrinio Banko ir Europos Audito Rūmų atstovai supažindino konferencijos dalyvius su savo institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių darbo ypatumais, apžvelgė terminologinio darbo problemas. Be šių klausimų, buvo aptarta darbo su Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacine sistema (LINESIS) patirtis ir perspektyvos, Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo vieno langelio principu idėja, patirtis ir problemos.

Tačiau pagrindinis šios konferencijos tikslas buvo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (arba Lietuvių terminologijos forumo) steigimas. Šis forumas – tai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų prižiūrimų ar tiriamų sričių specialistų tinklas, kuriuo siekiama geriau derinti Europos Sąjungos teisės aktų lietuvių kalba ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminiją, gerinti jos kūrimo ir tvarkymo sąlygas. Forumo iniciatorius – Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas. Šio departamento vadovas Arūnas Butkevičius konferencijos dalyviams paaiškino forumo idėją, pagrindinius tikslus, įstatus, atsakė į konferencijos dalyvių klausimus. Teisės aktų terminų kokybė, nuoseklumas ir norminimas yra vieni svarbiausių Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimo terminologijos srityje uždavinių, todėl Lietuvių terminologijos forumas reikalingas glaudiems ryšiams su įvairių sričių ekspertais Lietuvoje palaikyti ir Europos Sąjungos teisės aktų terminų lietuvių kalba derinimo vieno langelio principu sistemai paremti. Forumas grindžiamas savanorišku jo dalyvių bendradarbiavimu keičiantis terminologine informacija ir gerąja patirtimi. Forumo dalyviais gali tapti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų specialistai, kurių veikla susijusi su Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų rengimu lietuvių kalba, kiti specialiųjų žinių, būtinų rengiant tokius aktus, turintys asmenys.

Konferencijos dalyviai, padiskutavę dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo įstatų projekto, išsiaiškinę sau rūpimus klausimus ir pataisę vieną kitą šio projekto nuostatą, įstatus patvirtino. Taigi konferencijos tikslas buvo pasiektas – Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas įsteigtas.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo dalyviais kviečiami tapti ne tik steigiamosios konferencijos dalyviai, bet ir konferencijoje nedalyvavę įvairių sričių specialistai. Savo norą tapti forumo dalyviu pareikšite užpildę pridedamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo dalyvio registracijos kortelę ir išsiuntę ją adresu Agnei Kazlauskaitei, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Naugarduko g. 10, LT-01309 VILNIUS arba el. pašto adresu DGT-LT-LTF@ec.europa.eu.

Lietuvių terminologijos forumo įstatai

Lietuvių terminologijos forumo dalyvio kortelė