Spausdinti

     Kalbos komisija kalbos požiūriu penktą kartą vertino jaunųjų mokslininkų darbus, pateiktus jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui.

     Išrinkti taisyklingiausia ir stilingiausia kalba 2019 m. parašyti moksliniai darbai:
     Monikos Triaušytės magistro darbas „Kalbinės gimtinės (savi)vertė ir kalbinės aplinkos percepcija: paribio žemaičių vaizdiniai“ (Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas);
     Ernestos Kazakėnaitės daktaro disertacija „XVI–XVII a. liuteronų latviškųjų Biblijos fragmentų sąsajos su Glücko Biblijos vertimu (1685–1694)“ (Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas);
     Vaidos Buivydienės mokslo darbas „Lietuvių bendrinės kalbos su(si)kūrimo sociokultūrinės aplinkybės XX a. pirmojoje pusėje: pradžios mokyklų gimtosios kalbos vadovėlių turinio ir kalbos norminimo bruožai“ (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas).

     Laureatai apdovanoti Kalbos komisijos diplomu ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro leidiniu „Aukso amžiaus damos. Tikros istorijos“ (Kamil Janicki).

     Apdovanojimai įteikti vasario 25 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame ataskaitiniame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.